0:00
Krystyna Lewińska
Antropolożka i aktywistka, związana z organizacjami pozarządowymi i nieformalnymi kolektywami w obszarze sprawiedliwości klimatycznej i ochrony dzikiej przyrody. Zajmowała się edukacją globalną, prawami człowieka i pedagogiką ulicy.