0:00
0:00

0:00

Liliana Religa
Koordynatorka ds. komunikacji i projektów w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, specjalizuje się w prawach reprodukcyjnych i pacjenckich, monitoruje działalność organizacji anti-choice; absolwentka Gender Mainstreaming w Polskiej Akademii Nauk; współorganzatorka akcji przeciwko przemocy seksualnej.