0:00
0:00

0:00

Maciej Burny
Ekspert ds. energetyki, publicysta. W okresie 2010-2020 pełnił kierownicze funkcje w obszarze regulacji UE i spraw międzynarodowych w czołowej spółce energetycznej w Polsce w tym Dyrektor Departamentu i Dyrektor Biura w Brukseli. Był Sekretarzem i członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w latach 2012-2018. Pracował jako urzędnik państwowy odpowiedzialny za regulacje polityki klimatyczno-energetycznej UE w latach 2005-2010. Posiada 15-letnie doświadczenie w regulacjach sektora energetycznego na szczeblu krajowym i unijnym.