0:00
0:00

0:00

Michał Krzykawski
Pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Autor i współautor wielu prac z zakresu współczesnej filozofii techniki, filozofii społecznej i teorii krytycznej. Założyciel i redaktor serii wydawniczej Techniki, Technologie, Technosfera. Wiceprezes Fundacji Pracownia Współtwórcza.