0:000:00

0:00

Nathan E. Sanders
Naukowiec od analizy danych w Berkman Klein Center na Uniwersytecie Harvarda