0:00
0:00

0:00

Piotr Rosół
Etyk, filozof społeczny, nauczyciel akademicki, pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej.