0:00
0:00

0:00

Rafał Wnuk
Historyk, politolog i muzealnik, profesor nauk humanistycznych. Specjalność: polska konspiracja na Kresach Wschodnich w latach 1939–1941, wywiad Polskich Sił Zbrojnych oraz Armii Krajowej w okresie II wojny światowej, stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947. Od 2008 wykładowca w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego