Nawracanie Kościoła. „Najmniej wierząca” diecezja w Polsce ma nowego arcybiskupa

4 listopada 2017 odbył się ingres abpa Grzegorza Rysia do archikatedry w Łodzi. Decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego Ryś podjął w chwili, gdy jego ojciec i brat uczestniczyli w jednej z manifestacji na krakowskim Rynku Głównym podczas stanu wojennego. Mówi dziś, że w ten sposób chciał zareagować na dramat, który się wokół niego wtedy rozgrywał