0:00
0:00

0:00

SOS dla Edukacji
Koalicja ponad 40 organizacji, które działają na rzecz mądrzejszej i lepszej szkoły. Promujemy i upowszechniamy dobre praktyki w nauczaniu. Monitorujemy stan edukacji i przygotowujemy propozycje zmian na poziomie systemowym, ale również rozwiązania dla samorządów lokalnych i szkół. Sprawdzamy, co nie działa, czego brakuje i co trzeba zmienić, a co warto rozwijać. Zamierzamy doprowadzić do tego, żeby polski system edukacji potrafił celnie rozpoznawać i zaspokajać prawdziwe potrzeby młodych ludzi i odpowiadać na wyzwania, jakie niesie ze sobą XXI wiek. Dążymy do stworzenia szkoły nowoczesnej, obywatelskiej i demokratycznej, przyjaznej młodym ludziom, ich rodzicom, a także nauczycielom i nauczycielkom.