0:00
0:00

0:00

Stanisław Biernat
Prawnik, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, sędzia. Urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego objął 26 czerwca 2008 po złożeniu ślubowania. 3 grudnia 2010 powołany na wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jego dziewięcioletnia kadencja upłynęła 26 czerwca 2017. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN