0:00
0:00

0:00

Wojciech Górowski
Dr nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ i Kierownik Studenckiej Poradni Prawnej UJ. W latach 2004–2007 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim, który złożył w 2007 r. Od 2011 roku pracuje również jako adwokat.