0:00
0:00

0:00

Nie można było zrobić młodym ludziom większego prezentu niż uczynił im marszałek Kuchciński odwołując, a następnie przekładając na wrzesień posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Alternatywne obrady - w dostojnej sali Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego - pod hasłem "Społeczeństwo obywatelskie i wrażliwość społeczna" nabrały energii społecznego buntu. A młodzież zyskała podmiotowość.

W takim duchu utrzymane były też wystąpienia gości Parlamentu. Marszałkini Kidawa-Błońska apelowała, by wrócić do rozmowy, której w dorosłym Sejmie już nie ma. Karolina Hamer, paraolimpijka i multimedalistka w pływaniu (ostatnio dokonała też coming-outu jako osoba biseksualna) wzywała: "Bądźcie niepokorni". Rzecznik Praw Dziecka mówił: "Milczenie znaczy czasem przyzwolenie na to, co się dzieje. Nie milczcie!".

Szczególnie mocne było wystąpienie dr Sylwii Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. OKO.press publikuje je w całości.

Sylwia Spurek: Bądźcie niepokorni, krytyczni, kwestionujcie autorytety i zmieniajcie świat na lepszy!

Porozmawiajmy chwilę o różnorodności i równości, zaangażowaniu, uważności i solidarności.

Zacznijmy od różnorodności i równości...

Kiedy myślimy o ludziach, młodych osobach, dzieciach, pamiętajmy, że każdy i każda z nas jest różna. I co ważne, ta

różnorodność jest ogromną wartością w demokratycznych społeczeństwach. Są oczywiście tacy, którzy będą próbowali wmawiać Wam, że świat jest czarno-biały, że lepiej jest, kiedy żyjemy w społecznościach jednorodnych, kiedy ludzie tzw. "inni", żyją osobno, kiedy lepiej jest, jak ich nie ma, jak ich nie widzimy.

Ale przecież jesteśmy różni i to jest naturalne, różni ze względu na:

  • płeć,
  • orientację seksualną,
  • religię,
  • pochodzenie narodowe i etniczne,
  • rasę,
  • niepełnosprawność.

Są wśród nas osoby pochodzące z dużych miast, ale również z małych miasteczek i wsi, osoby o różnym kolorze skóry, są wśród nas osoby heteroseksualne, geje, lesbijki, osoby biseksualne, a także osoby transpłciowe, są Żydzi i Żydówki, katolicy i katoliczki, muzułmanie i muzułmanki, osoby wyznające różne religie, są też wśród nas ateistki i ateiści, są wśród nas Polki i Polacy od lat związani z naszym krajem, ale i także uchodźcy, uchodźczynie, migrantki i migranci, są osoby z niepełnosprawnościami.

Wszyscy jesteśmy różni i każdy, i każda z Was ma do tego prawo, co więcej, każdy i każda z Was powinien tego prawa bronić.

Konstytucja RP stanowi:

"Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny".

Dzisiaj jest Dzień Dziecka, święto, które przez lata sprowadzane było do zabawy, a to przecież dzień, kiedy powinniśmy głośno debatować o Waszych prawach i potrzebach.

Nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia powinniśmy pamiętać, że każdy i każda z Was ma prawo do życia zgodnie ze swoimi ideami, prawo do swojej tożsamości, do wyrażania swoich poglądów i uczestniczenia w życiu swojej grupy, społeczności, państwa. Każdy i każda z Was ma swobodę wyznania i prawo zrzeszania się, demonstrowania, prawo do informacji publicznej.

...teraz o zaangażowaniu...

Zasada równości i prawa człowieka wyrażone w Konstytucji RP i aktach prawa międzynarodowego zawsze będą jednak tylko ideami, a nie realnie stosowanym prawem, jeżeli wspólnie każdy i każda z Was nie włączy się w ich ochronę. Dlatego angażujcie się, zakładajcie organizacje pozarządowe, piszcie i publikujcie w mediach, wstępujcie do partii politycznych.

Bądźcie strażniczkami i strażniczkami praw swoich, swoich przyjaciół i przyjaciółek, praw wszystkich. Bądźcie niepokorni, krytyczni, kwestionujcie autorytety i zmieniajcie świat na lepszy!

Bądźcie niepokorni, tak jak Pan Adrian Glinka i Pan Jakub Hartwich, którzy przez 40 dni z ogromną determinacją protestowali w Sejmie przeciw lekceważeniu i pogardzie, walcząc o prawo do godności, bądźcie niepokorni, tak jak Pani Karolina Hamer, paraolimpijka, która w tym samym czasie pod Sejmem z ogromnym zaangażowaniem wspierała protestujących, głośno mówiąc o prawie do niezależnego życia, prawie, które przysługuje każdej osobie bez względu na niepełnosprawność.

Pamiętajcie o zasadzie zwierzchnictwa Narodu wyrażonej w naszej Konstytucji:

"Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio".

Pamiętajcie, że ten kraj jest Wasz, że to Wy jesteście suwerenem – to Wy sprawujecie władzę. Tylko od Was zależy, jak z tej władzy skorzystacie. Oczywiście są grupy, które szczególnie musimy włączać w proces rządzenia.

Nadal we władzy jest mniej kobiet, praktycznie niewidoczne są osoby z niepełnosprawnościami. Włączanie takich grup jest szczególną wartością i stanowi o poziomie rozwoju kraju. My nadal mamy z tym kłopoty...

...i o uważności...

Każdy i każda z Was, każdego dnia może chronić praw człowieka, w tym prawa dziecka. Na początek wystarczy, że każdego dnia, na ulicy, w szkole, w kinie będziemy uważni, wyczuleni na potrzeby innych. Uważność dotyczy również języka, jakiego używamy. Pamiętacie, że realizacja praw człowieka to też słowa. Czasami wydają nam się niewinne, bo inni, nasi rodzice, znajomi, tak mówią od zawsze.

Cygan, kaleka, down, pedał... Te słowa mogą tak samo ranić, jak fizyczna przemoc.

Język może być językiem szacunku i równości, ale może też być językiem pogardy i nienawiści. Bądźcie uważni!

...na koniec solidarność

Doskonałą lekcją solidarności był ostatni, zawieszony obecnie protest osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców. Grupa odważnych, zdeterminowanych ludzi walczyła o godność dla siebie, swoich dzieci i swojego środowiska.

To grupa, która przez lata została pozostawiona sama sobie. Państwo, trochę za naszym przyzwoleniem sprywatyzowało opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami - zrzuciło swoje obowiązki na rodziny tych osób. Te 40 dni protestu to doskonała lekcja dla nas wszystkich, lekcja o prawach człowieka, lekcja, jak walczyć o te prawa, lekcja, która pokazuje, jaką siłą jest solidarność!

Życzę Wam szczęśliwego życia, w otwartym, nowoczesnym, równościowym społeczeństwie! To, jakie to społeczeństwo będzie, zależy także od Was!
;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze