0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Sebastian Paroń / Agencja GazetaSebastian Paroń / Ag...

1 stycznia 2017 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie poinformowało, że zawiesza poradnictwo telefoniczne i mailowe dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (nie tylko ofiar przemocy w rodzinie). Powód? Brak środków.

Poradnia Telefoniczna dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem - numer 22 668 7000 - od wielu lat była dofinansowana z funduszu pomocy ofiarom przestępstw i ich rodzin. Funduszem dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. I właśnie z tego funduszu Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadzący telefon zamierzał się ubiegać o dofinansowanie na 2017 r.

Resort rozdziela pieniądze w drodze otwartego konkursu. Na co można je przeznaczyć? Na organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, na pomoc psychologów lub psychoterapeutów, na koszty lekarstw i opatrunków do leczenia obrażeń powstałych w wyniku np. pobicia, a także na tymczasowe zakwaterowanie ofiar przemocy.

Z tego samego funduszu finansowane było Centrum Praw Kobiet. Jak OKO.press pisało, Centrum nie dostało dofinansowania. Jego oferta została odrzucona dwukrotnie w 2016 roku, gdyż - jak uzasadniało ministerstwo - „zawęża pomoc tylko do określonej grupy pokrzywdzonych”. Określonej grupy, czyli kobiet.

Przeczytaj także:

W roku 2016 zmienił się regulamin ministerialnego konkursu. W związku z tym Pogotowie wysłało do ministerstwa pytanie, czy może liczyć na to, że dofinansowane zostaną porady udzielane przez telefon lub przez mejla - na tym bowiem polega praca Niebieskiej Linii.

Odpowiedź ministerstwa jest jednoznaczna:

Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie nie jest możliwe świadczenie wsparcia prawnika lub psychologa telefonicznie lub w inny sposób (Skype).

Pogotowie zrezygnowało więc z ubiegania się o dofinansowanie. Infolinia doradcza zamilkła.

Pytanie 4. Czy jest możliwe świadczenie wsparcia prawnika lub psychologa telefonicznie lub w inny sposób (Skype) w sytuacjach kryzysowych, gdy klient / klientka nie może dotrzeć do Ośrodka, a uzyskanie szybkiej interwencyjnej pomocy jest kluczowe dla radzenia sobie z konsekwencjami pokrzywdzenia? Odpowiedź ministerstwa: Zgodnie z § 5 ust. 2 i 3 ogłoszenia, wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich zaś w przypadku osób pierwszego kontaktu również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionym wypadku podmiot może udzielić pomocy w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem. Informacja o udzieleniu pomocy poza stałym miejscem jej świadczenia ze wskazaniem przyczyny zostanie zamieszczona we wniosku o udzielenie pomocy. Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie nie jest możliwe świadczenie wsparcia prawnika lub psychologa telefonicznie lub w inny sposób (Skype).

Ucierpią osoby starsze, spoza Warszawy

Nadal działa całodobowa bezpłatna infolinia 800-120-002 dla ofiar przemocy w rodzinie oraz jej świadków, ale ma ona jedynie charakter interwencyjny. Ten obsługują psychologowie.

Decyzja ministerstwa Ziobry oznacza jednak koniec poradnictwa telefonicznego dla ofiar przede wszystkim przemocy w rodzinie, ale także innych przestępstw - pobicia, kradzieży, a nawet wypadków komunikacyjnych. Wybrawszy numer 22 668 7000 słyszy się informację "Przepraszamy, wybrałeś niepoprawny numer".

Infolinia poradnicza obsługiwana był zarówno przez przez psychologów, jak prawników. Doradzali, jak założyć sprawę w sądzie, skąd uzyskać pomoc materialną np. bony żywnościowe czy zasiłki, gdzie szukać wsparcia psychologicznego. Zamknięcie tego telefonu oznacza to, że tysiącom osób pokrzywdzonych przestępstwem trudniej będzie uzyskać bardziej kompleksową pomoc.

Telefon działał od 2007 roku, a z jego pomocy rocznie korzystało około sześć tysięcy osób - mówi OKO.press kierowniczka ośrodka, Renata Durda.
Zewnętrzne źródło
OKO.press skończyło dwa lata. I co nam zrobisz?

Z czynnego przez sześć godzin dziennie numeru 22 668 700 a także z kanałów internetowych korzystały głównie osoby, które nie mogły dotrzeć osobiście do warszawskiego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To przede wszystkim osoby spoza Warszawy, starsze, albo takie, które ze względów finansowych lub w związku z trudnościami w poruszaniu się nie mogą dotrzeć do poradni stacjonarnej.

„Działalność telefonu alarmowego nie jest w stanie zastąpić aktywności poradniczej” - mówi Renata Durda.

Ośrodek nadal będzie się starał o dofinansowanie. Rozpisany pod koniec 2016 roku konkurs resortu sprawiedliwości na pomoc pokrzywdzonym opiewający na kwotę 16 mln zł nie wykorzystał pełnej puli przeznaczonej na wsparcie.

Ośrodek informuje także, że nadal przyjmuje osoby potrzebujące pomocy prawnej i psychologicznej w kontakcie bezpośrednim w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 13 (tel. do umówienia wizyty: 22-824-25-01).

;
Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze