Białoruś: powstaje Komitet Koordynacji Pokojowego Przejęcia Władzy [RELACJA Z MIŃSKA]

Białoruś: powstaje Komitet Koordynacji Pokojowego Przejęcia Władzy [RELACJA Z MIŃSKA]

19 sierpnia po raz pierwszy zbierze się powołany przez Swiatłanę Cichanouską komitet złożony z intelektualnych elit, przedstawicieli robotników oraz organizacji pozarządowych. Ma na celu doprowadzenie do nowych, uznawanych przez międzynarodową społeczność wyborów. Zjednoczone Sztaby występujące przeciw Łukaszence zapraszają do udziału w grupach roboczych i obserwatorstwa. „Chcemy być transparentni” – mówią członkowie. Tymczasem tysiące Białorusinów wspierają ich na ulicach.


Komentarze

Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press