Bierecki: oczyścić Polskę z tych, którzy nie są godni
DGWRPGospodarka
FOT. SLAWOMIR KAMINSKI / AGENCJA GAZETA

Bierecki: oczyścić Polskę z tych, którzy nie są godni, by należeć do wspólnoty. Kronika Skórzyńskiego (6-12 kwietnia 2019)