Byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego murem w obronie sędziego Safjana [oświadczenie]
Marek Safjan
FOT. SłAWOMIR KAMIŃSKI / AGENCJA GAZETA

Byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego murem w obronie sędziego Safjana [oświadczenie]