"Było źle, ale nie wiedzieliśmy, że aż tak". Sprawa ks. Jankowskiego
_Z8Q6801
FOT. DAMIAN KRAMSKI / AGENCJA GAZETA

„Było źle, ale nie wiedzieliśmy, że aż tak”. „Późno sobie przypomniała”. Reakcje na sprawę ks. Jankowskiego