0:00
0:00

0:00

Respondentów zapytano, czy cała polska część Puszczy Białowieskiej powinna być parkiem narodowym. Wyniki pokazały ogrom społecznego poparcia dla tej idei.

Pozytywnie odpowiedziało aż 84 proc. ankietowanych. 51 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak”, a 33 proc. - „raczej tak”.

Przeciwników poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego jest zdecydowanie mniej. To 7 proc., przy czym tylko 2 proc. zdecydowanie sprzeciwia się temu pomysłowi. 10 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Czy Pana/Pani zdaniem cała Puszcza Białowieska powinna być parkiem narodowym? (N = 1000) Źródło: Greenpeace Polska

Ciekawie prezentują się wyniki w rozbiciu na płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania respondentów. Okazuje się, że między Polakami nie ma istotnych różnic, jeśli chodzi o ich stosunek do poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego.

Dla poparcia dla idei poszerzonego parku narodowego nie ma znaczenia wykształcenie i miejsce zamieszkania. Widać więc, że Polacy są w tej sprawie w ogromnym stopniu jednomyślni.

Jedynie nieco więcej kobiet — o 8 pkt. proc. - niż mężczyzn opowiada się zdecydowanie za objęciem całej Puszczy parkiem narodowym.

Czy Pana/Pani zdaniem cała Puszcza Białowieska powinna być parkiem narodowym? Wyniki w rozbiciu na płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania respondentów (N = 1000). Źródło: Greenpeace Polska

Największe poparcie dla idei "Cała Puszcza Parkiem Narodowym!" jest w województwie kujawsko-pomorskim — aż 88 proc. mieszkańców jest za (równo po 49 proc. - "zdecydowanie tak" i "raczej tak").

Najmniejsze poparcie odnotowano w województwie podlaskim, w którym leży Puszcza Białowieska. Wyniosło ono sumarycznie 65 proc., co jednak znaczy, że poszerzenia terenu parku narodowego chce większość mieszkańców tego województwa.

Ale w tym województwie jest też największy opór - 17 proc. Również 17 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Czy Pana/Pani zdaniem cała Puszcza Białowieska powinna być parkiem narodowym? Wyniki w rozbiciu na województwa (N = 1000). Źródło: Greenpeace Polska

Przeczytaj także:

Pomysł jest, potrzeba politycznej woli

"Polacy chcą, aby nasz największy skarb przyrodniczy, jedyny taki obiekt na liście światowego dziedzictwa UNESCO, był chroniony w najlepszy możliwy sposób. Greenpeace od zawsze opowiada się za uczynieniem całej puszczy parkiem narodowym w taki sposób, aby zagwarantowany był rozwój społeczny mieszkańców okolicznych gmin" - mówił "Wyborczej" Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska.

"Lech Kaczyński mówił, że Puszcza Białowieska to perła w koronie polskiej przyrody. Rządzący politycy powinni jak najszybciej znaleźć rozwiązanie, które pozwoli powiększyć Białowieski Park Narodowy, z korzyścią dla puszczy, mieszkańców regionu i wszystkich Polek i Polaków" - dodał.

Taka koncepcja jest już gotowa. Opracowali ją wspólnie naukowcy i aktywiści — prof. Tomasz Wesołowski, prof. Jerzy M. Gutowski, dr hab. Bogdan Jaroszewicz, dr hab. Rafał Kowalczyk, dr Krzysztof Niedziałkowski, Jakub Rok i prof. Jan M. Wójcik.

Została opublikowana w listopadzie 2018 w internetowym piśmie naukowym forestbiology.org w artykule "Park Narodowy Puszczy Białowieskiej – ochrona przyrody i rozwój lokalnych społeczności".

"Proponujemy utworzenie w Parku Narodowym Puszczy Białowieskiej trzech stref o zróżnicowanych reżimach ochronnych, pokrywających się ze strefami wyróżnionymi dla polskiej części Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO »Białowieża Forest«" - piszą autorzy koncepcji.

Dostęp ludzi — oraz zakaz zbiorów płodów runa leśnego — ma być ograniczony jedynie na obszarze obecnego rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego, którego powierzchnia wynosi tylko 9,7 proc. obszaru planowanego Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej.

To znaczy, że nowa koncepcja nie zakłada poszerzenia obszaru ochrony ścisłej, przed czym przestrzegali wielokrotnie przeciwnicy idei "Cała Puszcza Parkiem Narodowym".

Pozostałe ok. 90 proc. parku ma być w pełni dostępne dla mieszkańców i turystów. Możliwe będzie też zbieranie jagód, grzybów i innych owoców runa leśnego.

Wkrótce w OKO.press wywiad z autorami koncepcji parku narodowego na całym obszarze Puszczy Białowieskiej.

;
Robert Jurszo

Dziennikarz i publicysta. W OKO.press pisze o ochronie przyrody, łowiectwie, prawach zwierząt, smogu i klimacie oraz dokonaniach komisji smoleńskiej. Stały współpracownik miesięcznika „Dzikie Życie”.

Komentarze