0:000:00

0:00

Polski rząd jest konsekwentny w kwestii nieprzyjmowania uchodźców. W mediach pojawiały się jednak sygnały, że pod wpływem presji stolicy apostolskiej i osobistych nacisków papieża Franciszka, PiS podejmie jednak pomoc w formie tzw. korytarzy humanitarnych, czyli transportu lotniczego osób rannych, starszych oraz dzieci, które wymagają opieki medycznej. W wywiadzie dla "Die Welt" min. Waszczykowski mówił konkretnie o rozmowach z Caritas Polska i polskim Kościołem, a nawet o liczeniu szpitalnych łóżek i planowanym systemie wydawania wiz (na rok). Wszystko wskazuje na to, że mijał się prawdą.

Rozważamy rozpoczęcie wydawania wiz humanitarnych osobom rannym w działaniach wojennych i dzieciom z traumą wojenną. Jesteśmy w trakcie rozmów z Watykanem, polskim Kościołem i Caritas, sprawdzamy liczbę szpitalnych łóżek, które moglibyśmy udostępnić
Nikt tego nie potwierdza. Zaprzecza Caritas Polska, a nawet MSZ
wywiad "Die Welt",15 maja 2017

Caritas Polska: nie prowadzimy takich rozmów

OKO.press o współpracę z polskim rządem zapytało Konferencję Episkopatu Polski i Caritas Polska. Ta druga zgodnie umową z kwietnia 2016 roku reprezentuje Kościół w przygotowaniu programu pomocy uchodźcom.

Odpowiedź od Caritas nadeszła 25 maja.

Jak widać, rzecznik prasowy Caritas Paweł Kęska zaprzeczył informacjom ministra Waszczykowskiego i to odnosząc się do nich wprost.

Przeczytaj także:

MSZ: nie uczestniczymy w takich rozmowach

Jak już pisaliśmy 25 maja, deklaracji ministra Waszczykowskiego nie potwierdza nawet jego resort. Na pytanie OKO.press o korytarze humanitarne, biuro rzecznika prasowego MSZ stwierdziło, że ministerstwo „wspiera wysiłki społeczności międzynarodowej w tym względzie”, ale jednocześnie jasno oznajmiło, że:

“MSZ nie uczestniczyło we wspomnianych przez Panią rozmowach z przedstawicielami Caritasu”.

Wymieniło też szereg „nowych inicjatyw humanitarnych”, które podjął rząd Beaty Szydło.

Na wstępie informujemy, że zgodnie z powszechnie obowiązującą nomenklaturą „korytarzami humanitarnymi” określa się wydzielone bezpieczne strefy na obszarach operacji militarnych, które mają umożliwiać nieograniczony dostęp pomocy humanitarnej. I w tym względzie Polska zarówno na forum UE jak i ONZ popiera wysiłki społeczności międzynarodowej, których celem jest zapewnienie bezpiecznego dostępu pomocy humanitarnej do ofiar wojny domowej w Syrii.

MSZ nie uczestniczyło we wspomnianych przez Panią rozmowach z przedstawicielami Caritasu.

Jednocześnie informujemy, że rząd premier Beaty Szydło podjął szereg nowych inicjatyw służących udzielaniu pomocy humanitarnej uchodźcom w regionie Bliskiego Wschodu, a także najuboższym społecznościom przyjmującym uchodźców. Wartość polskiej pomocy humanitarnej na rzecz regionu Bliskiego Wschodu w związku z konfliktem syryjskim i irackim wzrosła niemal czterokrotnie - z 12,8 mln zł w 2015 r. do ok. 46 mln zł w 2016 r.

Pomoc Polski dla dotkniętych kryzysem regionów jest nieprzerwanie kontynuowana. 26 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła specjalny Pakiet pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie w 2017 r., którego celem jest udzielanie pomocy humanitarnej rodzinom uchodźców i najuboższym społecznościom lokalnym dotkniętym skutkami trwającego 6 lat konfliktu. W roku 2017 planuje się wydatki na pomoc humanitarną na rzecz Bliskiego Wschodu na poziomie nie niższym niż w roku ubiegłym.

Od 2016 r. MSZ realizuje także zobowiązanie dotyczące wpłat do Unijnego Instrumentu na rzecz uchodźców w Turcji (tzw. Instrument Turecki). Stanowi ono element zobowiązania wynikającego z uzgodnionej przez UE reakcji na kryzys humanitarny. Oprócz finansowania pochodzącego z budżetu UE, państwa członkowskie są zobligowane do dokonywania także indywidualnych wpłat. Wysokość kontrybucji Polski ma łącznie wynieść ok. 57 mln euro w latach 2016-2019. Pierwsza wpłata na instrument za rok 2016 w wysokości blisko 17 mln euro została uiszczona. W 2017 roku polska wpłata wyniesie ponad 25 mln euro.

Rząd postanowił ukarać biskupów?

Sprawa może mieć tzw. drugie dno. "Rzeczpospolita" donosi, że pomysł korytarzy humanitarnych faktycznie bliski jest realizacji, ale może zostać wcielony w życie z pominięciem reprezentantów Konferencji Episkopatu Polski i Caritas Polska.

O pomoc dla najbardziej potrzebujących polski Kościół apeluje od ponad roku. Zdecydowanie wypowiadał się w tej sprawie między innymi kard. Kazimierz Nycz, który w lutym 2017 roku mówił:

"potrzebna jest otwartość władz państwowych i na nią czekamy".

"Rzeczpospolita" wskazuje, że tak otwarta krytyka władz zdenerwowała rząd na tyle, że Caritas i Konferencja Episkopatu zostaną pominięte, a korytarze otworzy inna organizacja - Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie. To jej w marcu 2017 roku rząd przekazał 1,5 mln zł na odbudowę szpitala w Aleppo, a w kwietniu 4 mln zł na odbudowę domów dla rodzin w Syrii.

;

Udostępnij:

Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze