Centralny Port Komunikacyjny w 2027: opóźnienia, korupcja, miliardowe straty?
Samolot

Centralny Port Komunikacyjny w 2027: opóźnienia, korupcja, miliardowe straty?