0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Pawel Malecki / Agencja GazetaPawel Malecki / Agen...

"Czy osoba, która kieruje się własnym światopoglądem, a nie wiedzą naukową i prawem, może prawidłowo i skutecznie wykonywać powierzone jej zadania publiczne, dbając o dobro pacjentek? Czy lekarz, który w przeszłości świetnie zarabiał na przeprowadzaniu aborcji, a teraz arbitralnie i bezprawnie ich odmawia oraz chce karać nawet taksówkarzy za dowożenie kobiety na legalny zabieg, może być uznawany za autorytet medyczny?", pytają protestujący przeciwko nominacji Bogdana Chazana na stanowisko wojewódzkiego konsultanta ds ginekologii i położnictwa w Kielcach.

W środę 25 kwietnia 2018 pod Urzędem Wojewódzkim odbył się protest, w których uczestniczyli przedstawiciele prawie wszystkich partii opozycyjnych i organizacji społecznych m.in. stowarzyszenie Stop Stereotypom, kieleckie Dziewuchy, Obywatele RP, KOD. W Kielcach pojawili się także działacze anti-choice.

"To jest nieracjonalna decyzja. Dla nas prof. Chazan to jest współczesny kat, który chce współczesne czarownice skazywać na stos, bo jego samego dręczą demony przeszłości", mówiła podczas protestu Małgorzata Marenin ze stowarzyszenia Stop Stereotypom.

"Konsultant pełni nie tylko rolę doradczą, ale może pełnić jeszcze rolę kontrolną. Wyobrażamy sobie sytuację, że w szpitalu lekarze dokonali legalnej i zgodnej z prawem aborcji. Konsultant wojewódzki zleci kontrolę, będzie nękał tychże lekarzy i władze szpitala. Obawiamy się, że będzie to narzędzie do politycznej funkcji i nacisku dla wykształconych, ciężko pracujących i służących kobietom lekarzy", mówiła "Wyborczej" Agata Wojda, radna PO.

65 organizacji społecznych wzywa wojewodę świętokrzyskiego, Agatę Wojtyszek, do cofnięcia nominacji dla Chazana. Poniżej publikujemy całe stanowisko.

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z 64 organizacjami sygnującymi niniejsze stanowisko wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji o nominacji prof. Bogdana Chazana na świętokrzyskiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że prof. Chazan, piastując stanowisko dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny, w sposób rażący złamał prawo na szkodę pacjentki, za co został dyscyplinarnie zwolniony. Osoba, która w tak dalekim stopniu nie respektuje obowiązujących w Polsce przepisów, nie może sprawować funkcji publicznych. Stoi to bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności.

Ponadto, obsadzenie stanowiska, które w założeniu ma poprawiać opiekę zdrowotną dla kobiet, przez osobę o skrajnie radykalnych, antykobiecych i nienaukowych poglądach jest absolutnie niezrozumiałe i wysoce niebezpieczne.

Prof. Chazan znany jest z odmawiania kobietom należnych świadczeń gwarantowanych, jak też przyznanych przez Konstytucję praw: do informacji, prywatności, decydowania o swoim życiu osobistym oraz niezbywalnej i przyrodzonej godności.

Należy z całą mocą podkreślić, że nagłośniony przypadek odmowy przerwania ciąży w Szpitalu im. Świętej Rodziny, mimo spełnienia ustawowej przesłanki do terminacji ciąży oraz nieskierowania do innego lekarza lub placówki (mimo obowiązywania wówczas prawa wskazującego taki obowiązek), doprowadziły do wymuszonej kontynuacji ciąży i niewysłowionego cierpienia rodziców zmuszonych do patrzenia na agonię dziecka. W świetle sygnowanych przez Polskę aktów prawa międzynarodowego postępowanie prof. Chazana spełnia kryteria „złamania zakazu okrutnego, nieludzkiego poniżającego traktowania i dyskryminacji”.

Czy osoba, która kieruje się własnym światopoglądem, a nie wiedzą naukową i prawem, może prawidłowo i skutecznie wykonywać powierzone jej zadania publiczne, dbając o dobro pacjentek? Czy lekarz, który w przeszłości świetnie zarabiał na przeprowadzaniu aborcji, a teraz arbitralnie i bezprawnie ich odmawia oraz chce karać nawet taksówkarzy za dowożenie kobiety na legalny zabieg, może być uznawany za autorytet medyczny? Prof. Chazan nazywa „naprotechnologię” metodą leczenia niepłodności, a antykoncepcję postkoitalną aborcją, co świadczy albo o jego niewiedzy i ignorancji, albo o celowej chęci manipulowania opinii publicznej. W każdym razie takie wypowiedzi jednoznacznie dowodzą niekompetencji prof. Chazana i powinny przekreślać jego kandydaturę.

Osoba wykonująca zadania wojewódzkiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa powinna wzbudzać zaufanie kobiet, być strażnikiem ich praw oraz służyć pacjentkom swoją niepodważalną wiedzą i umiejętnościami. Tymczasem prof. Chazan postrzegany jest dziś w Polsce jako wróg praw kobiet. Jego nominacja to kolejny błąd partii rządzącej, który zostanie im boleśnie przypomniany przy urnach wyborczych.

W związku z powyższym, popieramy apel Stowarzyszenia na rzecz Polityki Zdrowotnej Opartej na Nauce i wzywamy Wojewodę Świętokrzyską Panią Agatę Wojtyszek do odwołania prof. Chazana ze stanowiska świętokrzyskiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa.

ASTRA Network

ASTRA Youth

Berliński Kongres Kobiet

Czarny Protest Bielsko-Biała

Democracy is OK (DOK)

Demokratyczna Unia Kobiet

Dziewuchy Berlin

Dziewuchy Dziewuchom Francja

Dziewuchy Kieleckie

Femini Berlin Polska

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Fundacja Feminoteka

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER

Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK

Fundacja Prawnikon

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Fundacja Rodzić po ludzku

Fundacja Równość.info

Fundacja Trans-Fuzja

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton

Inicjatywa Feministyczna

Inicjatywa Kobiety Piaseczno

Koalicja KARAT

Kobiety w Sieci

KOD Świętokrzyski

Konferencja Episkopatu Polek

Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski

Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet

Manifest Wolnej Polki

Marsz Godności

Medical Students For Choice Poland

Międzynarodowy Strajk Kobiet

Nieformalna Grupa Czarny Protest

Ogólnopolski Strajk Kobiet

Ogólnopolski Strajk Kobiet Poznań

Ogólnopolski Strajk Kobiet Sanok

Polskie Towarzystwo Genderowe

Ratujmy Kobiety

Równość i Nowoczesność

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego – Krytyka Polityczna

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska

Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom

Stowarzyszenie Most Kobiet

Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet

Stowarzyszenie Nasz Bocian

Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych – Dla Naszych Dzieci

Stowarzyszenie Pro Femina

Stowarzyszenie Stop Stereotypom

Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet

Stowarzyszenie Tuż Obok

Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej

Strajk Kobiet Gryfino

Strajk Kobiet Puławy

Te Tematy

Toruńskie Dziewuchy

Trójmiejska Akcja Kobieca

Warszawski Strajk Kobiet

Warszawskie Dziewuchy

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze