"Obsadzenie stanowiska, które w założeniu ma poprawiać opiekę zdrowotną dla kobiet, przez osobę o skrajnie radykalnych, antykobiecych i nienaukowych poglądach jest absolutnie niezrozumiałe i wysoce niebezpieczne", pisze Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Stanowisko podpisało 65 organizacji społecznych

„Czy osoba, która kieruje się własnym światopoglądem, a nie wiedzą naukową i prawem, może prawidłowo i skutecznie wykonywać powierzone jej zadania publiczne, dbając o dobro pacjentek? Czy lekarz, który w przeszłości świetnie zarabiał na przeprowadzaniu aborcji, a teraz arbitralnie i bezprawnie ich odmawia oraz chce karać nawet taksówkarzy za dowożenie kobiety na legalny zabieg, może być uznawany za autorytet medyczny?”, pytają protestujący przeciwko nominacji Bogdana Chazana na stanowisko wojewódzkiego konsultanta ds ginekologii i położnictwa w Kielcach.

W środę 25 kwietnia 2018 pod Urzędem Wojewódzkim odbył się protest, w których uczestniczyli przedstawiciele prawie wszystkich partii opozycyjnych i organizacji społecznych m.in. stowarzyszenie Stop Stereotypom, kieleckie Dziewuchy, Obywatele RP, KOD. W Kielcach pojawili się także działacze anti-choice.

„To jest nieracjonalna decyzja. Dla nas prof. Chazan to jest współczesny kat, który chce współczesne czarownice skazywać na stos, bo jego samego dręczą demony przeszłości”, mówiła podczas protestu Małgorzata Marenin ze stowarzyszenia Stop Stereotypom.

„Konsultant pełni nie tylko rolę doradczą, ale może pełnić jeszcze rolę kontrolną. Wyobrażamy sobie sytuację, że w szpitalu lekarze dokonali legalnej i zgodnej z prawem aborcji. Konsultant wojewódzki zleci kontrolę, będzie nękał tychże lekarzy i władze szpitala. Obawiamy się, że będzie to narzędzie do politycznej funkcji i nacisku dla wykształconych, ciężko pracujących i służących kobietom lekarzy”, mówiła „Wyborczej” Agata Wojda, radna PO.

65 organizacji społecznych wzywa wojewodę świętokrzyskiego, Agatę Wojtyszek, do cofnięcia nominacji dla Chazana. Poniżej publikujemy całe stanowisko.


Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z 64 organizacjami sygnującymi niniejsze stanowisko wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji o nominacji prof. Bogdana Chazana na świętokrzyskiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że prof. Chazan, piastując stanowisko dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny, w sposób rażący złamał prawo na szkodę pacjentki, za co został dyscyplinarnie zwolniony. Osoba, która w tak dalekim stopniu nie respektuje obowiązujących w Polsce przepisów, nie może sprawować funkcji publicznych. Stoi to bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności.

Ponadto, obsadzenie stanowiska, które w założeniu ma poprawiać opiekę zdrowotną dla kobiet, przez osobę o skrajnie radykalnych, antykobiecych i nienaukowych poglądach jest absolutnie niezrozumiałe i wysoce niebezpieczne.

Prof. Chazan znany jest z odmawiania kobietom należnych świadczeń gwarantowanych, jak też przyznanych przez Konstytucję praw: do informacji, prywatności, decydowania o swoim życiu osobistym oraz niezbywalnej i przyrodzonej godności.

Należy z całą mocą podkreślić, że nagłośniony przypadek odmowy przerwania ciąży w Szpitalu im. Świętej Rodziny, mimo spełnienia ustawowej przesłanki do terminacji ciąży  oraz nieskierowania do innego lekarza lub placówki (mimo obowiązywania wówczas prawa wskazującego taki obowiązek), doprowadziły do wymuszonej kontynuacji ciąży i niewysłowionego cierpienia rodziców zmuszonych do patrzenia na agonię dziecka. W świetle sygnowanych przez Polskę aktów prawa międzynarodowego postępowanie prof. Chazana spełnia kryteria „złamania zakazu okrutnego, nieludzkiego poniżającego traktowania i dyskryminacji”.

Czy osoba, która kieruje się własnym światopoglądem, a nie wiedzą naukową i prawem, może prawidłowo i skutecznie wykonywać powierzone jej zadania publiczne, dbając o dobro pacjentek? Czy lekarz, który w przeszłości świetnie zarabiał na przeprowadzaniu aborcji, a teraz arbitralnie i bezprawnie ich odmawia oraz chce karać nawet taksówkarzy za dowożenie kobiety na legalny zabieg, może być uznawany za autorytet medyczny? Prof. Chazan nazywa „naprotechnologię” metodą leczenia niepłodności, a antykoncepcję postkoitalną aborcją, co świadczy albo o jego niewiedzy i ignorancji, albo o celowej chęci manipulowania opinii publicznej. W każdym razie takie wypowiedzi jednoznacznie dowodzą niekompetencji prof. Chazana i powinny przekreślać jego kandydaturę.

Osoba wykonująca zadania wojewódzkiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa powinna wzbudzać zaufanie kobiet, być strażnikiem ich praw oraz służyć pacjentkom swoją niepodważalną wiedzą i umiejętnościami. Tymczasem prof. Chazan postrzegany jest dziś w Polsce jako wróg praw kobiet. Jego nominacja to kolejny błąd partii rządzącej, który zostanie im boleśnie przypomniany przy urnach wyborczych.

W związku z powyższym, popieramy apel Stowarzyszenia na rzecz Polityki Zdrowotnej Opartej na Nauce i wzywamy Wojewodę Świętokrzyską Panią Agatę Wojtyszek do odwołania prof. Chazana ze stanowiska świętokrzyskiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa.

 • Sygnatariusze stanowiska

  ASTRA Network

  ASTRA Youth

  Berliński Kongres Kobiet

  Czarny Protest Bielsko-Biała

  Democracy is OK (DOK)

  Demokratyczna Unia Kobiet

  Dziewuchy Berlin

  Dziewuchy Dziewuchom Francja

  Dziewuchy Kieleckie

  Femini Berlin Polska

  Fundacja Centrum Praw Kobiet

  Fundacja Feminoteka

  Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej

  Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego

  Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

  Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER

  Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK

  Fundacja Prawnikon

  Fundacja Przestrzeń Kobiet

  Fundacja Rodzić po ludzku

  Fundacja Równość.info

  Fundacja Trans-Fuzja

  Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton

  Inicjatywa Feministyczna

  Inicjatywa Kobiety Piaseczno

  Koalicja KARAT

  Kobiety w Sieci

  KOD Świętokrzyski

  Konferencja Episkopatu Polek

  Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski

  Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet

  Manifest Wolnej Polki

  Marsz Godności

  Medical Students For Choice Poland

  Międzynarodowy Strajk Kobiet

  Nieformalna Grupa Czarny Protest

  Ogólnopolski Strajk Kobiet

  Ogólnopolski Strajk Kobiet Poznań

  Ogólnopolski Strajk Kobiet Sanok

  Polskie Towarzystwo Genderowe

  Ratujmy Kobiety

  Równość i Nowoczesność

  Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego – Krytyka Polityczna

  Stowarzyszenie Inicjatywa Polska

  Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk

  Stowarzyszenie Kongres Kobiet

  Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom

  Stowarzyszenie Most Kobiet

  Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet

  Stowarzyszenie Nasz Bocian

  Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych – Dla Naszych Dzieci

  Stowarzyszenie Pro Femina

  Stowarzyszenie Stop Stereotypom

  Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet

  Stowarzyszenie Tuż Obok

  Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej

  Strajk Kobiet Gryfino

  Strajk Kobiet Puławy

  Te Tematy

  Toruńskie Dziewuchy

  Trójmiejska Akcja Kobieca

  Warszawski Strajk Kobiet

  Warszawskie Dziewuchy

Przychodzi OKO do lekarza...
Chcesz, byśmy nadal pilnowali zdrowia Polaków?

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Masz cynk?