Ciągnie Polaka do lasu z wilkiem i są na to badania. Dwie trzecie z nas preferuje dzikość
Wilk na tle konarów drzew
FOT. RAFAL MIELNIK / Agencja Wyborcza.pl

Ciągnie Polaka do lasu z wilkiem i są na to badania. Dwie trzecie z nas preferuje dzikość