"Ciapatym pomaga - śmiali się ze mnie w klasie". Dzieci z granicy
Dzieci w ośrodku po białoruskiej stronie
fot. dzięki uprzejmości osoby z ośrodka po białoruskiej stronie

„Ciapatym pomaga – śmiali się ze mnie w klasie”. Dzieci z granicy