0:00
0:00

0:00

"Uważamy, że niedofinansowanie przez MKiDN wielu zasłużonych dla polskiej kultury i debaty publicznej periodyków, takich jak np. »Książki w Tygodniku«, »Liberté!«, »Przegląd Polityczny«, »Res Publica Nowa«, »Więź«, »Zagłada Żydów«, »Zeszyty Literackie«, »Znak« obniży poziom dyskusji toczonych w naszym kraju. Pisma te pełnią ważną rolę kulturotwórczą, a także tłumaczą zjawiska społeczne i intelektualne", piszą wydawcy czasopism, które w konkursie dostały pieniądze: Paweł Milcarek z "Christianitas", Zbigniew Gluza z Ośrodka "Karta", Misza Tomaszewski z Magazynu "Kontakt", Roman Bielecki OP z "W drodze".

Pod listem do wicepremiera Glińskiego podpisali się także artyści, działacze i ludzie kultury m.in.: Agnieszka Holland, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Olga Tokarczuk, Ludwika i Henryk Wujcowie, Paweł Kowal, polityk. Poniżej publikujemy cały apel.

11 maja okazało się, że dofinansowania ze środków ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego dostały głównie wydawnictwa katolickie i prawicowe, m.in: Fronda, Arcana (red. naczelnym jest doradca prezydenta Dudy, prof. Andrzej Waśko), Fundacja Republikańska, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Nowa Konfederacja, Biały Kruk, kwartalnik "Wyklęci",

Stowarzyszenie Civitas Christiana, Teologia Polityczna, Fundacja Servire Veritati, Klub Jagielloński, "Christianitas", Stowarzyszenie Czterdzieści i Cztery (założone przez były dziennikarzy "Frondy"). Dofinansowano wiele czasopism, których wydawcy otwarcie wspierają rząd PiS np. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (kwartalnik Forum Dziennikarzy), Arcana, Fronda.

Kwartalnik "Wyklęci", którego autorem jest m.in. Tadeusz Płużański, szef publicystyki w TVP Info, w ocenie strategicznej ekspertów ministerstwa wyprzedził "Więź". Dostał 22 punkty na 30, a "Więź" - tylko 13. Dzięki temu "Wyklęci" załapali się na całkiem wysoką dotację w wysokości 87 tys. Co było przedmiotem oceny strategicznej, która w tym przypadku tak wiele znaczyła? Na przykład "Ugruntowana pozycja czasopisma o dużej tradycji i jego opiniotwórczy (naukowy) charakter". Tu warto zaznaczyć, że katolicka "Więź" obchodzi w tym roku 60. urodziny. "Wyklęci" ukazują się od 2016 roku.

Nie zapomniano także o wydawnictwie Biały Kruk, wydawcy czasopisma "Wpis. Wiara, patriotyzm i sztuka". "Wpis" ukazuje się od 2010 roku, a jego redaktorem naczelnym jest związany z "Gazetą Polską" Adam Sosnowski. W najnowszym numerze "Wpisu" można przeczytać teksty m.in. Mateusza Morawieckiego, Antoniego Macierewicza, Andrzeja Nowaka. Publikują tam także ks. Waldemar Chrostowski, ks. Dariusz Oko, Czesław Ryszka (senator PiS), Krzysztof Szczerski (szef gabinetu prezydenta Dudy), Janusz Szewczak (poseł PiS związany ze SKOK-ami).

W konkursie pominięto natomiast ważne dla polskiej kultury pisma, wspomniane już „Książki w Tygodniku [Powszechnym]”, „Przegląd Polityczny”, „Res Publica Nowa”, „Więź”, „Zagłada Żydów”, „Zeszyty Literackie”, „Znak”, "Ha!Art", "Midrasz", „Liberté!”. Od wyniku konkursu można się odwołać do 21 maja.

15 maja swoje oświadczenie zamieścił także Ośrodek "Karta", który dofinansowanie dostał: "W pluralistycznym społeczeństwie różnorodność i bogactwo opinii oraz postaw wobec życia publicznego zajmowanych przez rozmaite, często znacznie różniące się od siebie środowiska czy inicjatywy, w tym reprezentowane przez czasopisma startujące w konkursie MKiDN, jest niepodważalną wartością. W tej rozmaitości leży prawdziwa siła społeczeństwa otwartego". Publikujemy je w całości pod apelem do ministra Glińskiego.

Szanowny Panie Premierze,

ogłoszone 11 maja wyniki konkursu „Czasopisma” przeprowadzanego przez Instytut Książki z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego budzą obawy, że ważne instytucje mogą stracić możliwość stabilnego funkcjonowania i rozwoju z powodu niewystarczających środków finansowych. Byłaby to olbrzymia strata. Uważamy, że niedofinansowanie przez MKiDN wielu zasłużonych dla polskiej kultury i debaty publicznej periodyków, takich jak np. „Książki w Tygodniku”, „Liberté!” „Przegląd Polityczny”, „Res Publica Nowa”, „Więź”, „Zagłada Żydów”, „Zeszyty Literackie”, „Znak” obniży poziom dyskusji toczonych w naszym kraju. Pisma te pełnią ważną rolę kulturotwórczą, a także tłumaczą zjawiska społeczne i intelektualne.

W interesie społeczeństwa i polskiego podatnika jest zapewnienie przez państwo równych szans dla wyrażania opinii przez środowiska o różnych światopoglądach – o ile mieszczą się w ramach przewidzianych przez Konstytucję. Zwracamy się więc wspólnie z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie odwołań od wyników konkursu złożonych przez redakcje czasopism, których wkład w rozwój rodzimej kultury intelektualnej trudno pominąć.

Mając nadzieję na pozytywne przychylenie się do naszej prośby, przesyłamy wyrazy szacunku,

Paweł Kowal – historyk, polityk, b. wiceminister spraw zagranicznych;

Tomasz Dostatni OP – dominikanin, publicysta;

Roman Bielecki OP – redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”;

Michał Szułdrzyński – publicysta;

Zbigniew Gluza – redaktor naczelny „Karty”;

Hanna Antos – sekretarz redakcji „Karty”;

Andrzej Brzeziecki – „Nowa Europa Wschodnia”;

Elżbieta Moczarska – Fundacja Kazimierza i Zofii Moczarskich;

Misza Tomaszewski – Magazyn „Kontakt”;

Paweł Milcarek – redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”;

Paweł Rojek – filozof, wykładowca akademicki

Agnieszka Holland – reżyserka;

Krzysztof Pomian – historyk idei;

Krystyna Zachwatowicz-Wajda – aktorka, scenografka, reżyserka;

Aleksander Hall – historyk, publicysta;

prof. Paweł Machcewicz – historyk, twórca Muzeum II Wojny Światowej;

Zbigniew Rokita – „Nowa Europa Wschodnia”;

Olga Tokarczuk – pisarka;

Adam Szostkiewicz – publicysta „Polityki”;

Henryk Wujec - działacz opozycji w czasach PRL;

Ludwika Wujec - działaczka opozycji w czasach PRL;

Jerzy Kochanowski – profesor historii, redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”;

prof. Dariusz Stola – dyrektor Muzeum Polin;

prof. Marcin Kula – historyk;

Karolina Staszak – redaktor naczelna miesięcznika o sztuce „Arteon”;

Dorota Leśniak-Rychlak – redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret”.

Oświadczenie Ośrodka "Karta"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło 11 maja br. wyniki konkursu w programie „Czasopisma”, w którym o wsparcie finansowe ubiegało się wiele cenionych czasopism kulturalnych, społecznych i historycznych. Część z nich – mimo wysokich ocen merytorycznych – dofinansowania nie otrzymała.

W pluralistycznym społeczeństwie różnorodność i bogactwo opinii oraz postaw wobec życia publicznego zajmowanych przez rozmaite, często znacznie różniące się od siebie środowiska czy inicjatywy, w tym reprezentowane przez czasopisma startujące w konkursie MKiDN, jest niepodważalną wartością. W tej rozmaitości leży prawdziwa siła społeczeństwa otwartego.

Część ważnych czasopism z wieloletnim dorobkiem, niemających komercyjnego charakteru, nie jest w stanie działać bez finansowego partnerstwa państwa polskiego, którego zadaniem powinno być wspieranie wielorakich oddolnych inicjatyw, rozpoczynających i ożywiających debatę publiczną. Wydawany przez Ośrodek KARTA kwartalnik historyczny „Karta” korzysta z tego wsparcia; dotację otrzymaliśmy także w tym roku, jej brak postawiłby nas wobec poważnego zagrożenia. Dlatego wyrażamy zdziwienie, iż niektóre niezbędne w życiu publicznym Polski, zasłużone, wydawane konsekwentnie od lat tytuły w tegorocznym programie MKiDN nie otrzymały wsparcia. Jesteśmy przekonani, że dbanie o ich rozwój stanowi wspólny interes zarówno władz, jak i obywateli. Liczymy, że zastosowanie w programie trybu odwoławczego pomoże tym redakcjom.

Zależy nam, by szansę budowania fundamentów życia kulturalnego i społecznego miały wszystkie wartościowe inicjatywy, niezależnie od politycznych podziałów, pracujące – tak jak my – dla dobra wspólnego.

Warszawa, 15 maja 2018

Zespół Ośrodka KARTA

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze