Czy czas Łukaszenki się właśnie kończy? Tak, nawet jeśli sfałszuje te wybory
Wiec w Grodnie
zrzut ekranu z relacji Radio Swoboda

Czy czas Łukaszenki się właśnie kończy? Tak, nawet jeśli sfałszuje te wybory