Czy LGBT+ to "moda, która napłynęła z Zachodu"?
Mężczyzna i kobieta na tle tęczowych okręgów
il. OKO.press; fot.: z archiwum pryw. Kamila Karczewskiego; OKO.press

Czy LGBT+ to „moda, która napłynęła z Zachodu”?