Czy największy sąd w Polsce pod rządami nowej prezeski zaczął ustawiać się pod władzę PiS?
Joanna Bitner na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich. Fot. screen

Czy największy sąd w Polsce pod rządami nowej prezeski zaczął ustawiać się pod władzę PiS?