Czy należy opodatkować mięso? Powinniśmy płacić więcej? Argumenty za i przeciw [OKO do Słuchania]
Krystyna Naszkowska / Podcast

Czy należy opodatkować mięso? Powinniśmy płacić więcej? Argumenty za i przeciw [OKO do Słuchania]