Czy pracownicy sezonowi są gorszego sortu? Związki zawodowe: "Ustawa legalizuje brutalny wyzysk"
20070720-KS0016
20.07.2007 BYDGOSZCZ . BUSZKOWO , TRUSKAWKI ,MARKIEWICZ . FOT. KRZYSZTOF SZATKOWSKI / AGENCJA GAZETA PLYTA BYDGOSZCZ NR DVD 69

Czy pracownicy sezonowi są gorszego sortu? Związki zawodowe: „Ustawa legalizuje brutalny wyzysk”