„Dalej jest noc”. Dwóch na trzech Żydów szukających ratunku zginęło z rąk Polaków, lub przy ich współudziale
Wywozka-Zydow-z-getta-w-Jedrzejowie--16-wrzesnia-1942
Jewish Historical Institute

„Dalej jest noc”. Dwóch na trzech Żydów szukających ratunku zginęło z rąk Polaków, lub przy ich współudziale