Decyzja Trybunału Konstytucyjnego będzie oznaczała faktyczny koniec legalnej aborcji w Polsce. Pośle, jeszcze możesz
z21508952V,Rozprawie-przewodniczyla-prezes-TK-Julia-Przylebsk

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego będzie oznaczała faktyczny koniec legalnej aborcji w Polsce. Pośle, jeszcze możesz