0:000:00

0:00

Deklaracja poznańska, 10 września 2017

My kobiety zgromadzone na ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Poznaniu, deklarujemy wolę dalszej walki o prawa kobiet i realizację postulatów równościowych, bez których żadna wspólnota nie może być wolną i sprawiedliwą. Nieustannie i z pełną determinacją domagamy się:

 • szacunku dla naszej autonomii i uznania praw reprodukcyjnych,
 • podjęcia skutecznych działań przeciwko przemocy, a więc stosowania w praktyce Konwencji RE o zapobieganiu przemocy domowej,
 • realnej polityki socjalnej, to znaczy takiej, która nie wyklucza kobiet z rynków pracy i emerytur,
 • parytetów w polityce i życiu gospodarczym,
 • edukacji nowoczesnej i wolnej od dyskryminacji,
 • równej płacy za równą pracę,
 • uznania praw osób LGBT,
 • zaprzestania dewastacji przyrody,
 • ekwiwalentnego do potrzeb wsparcia dla kobiet wychowujących niepełnosprawne dzieci i samotnych matek,
 • ściągalności alimentów,
 • równego traktowania, równej wolności, równych szans i możliwości.

Jednocześnie jesteśmy świadome, że

żaden z naszych postulatów nie może zostać zrealizowany w państwie, które nie przestrzega podstawowych standardów demokracji. Dziś domagamy się więc wolnych sądów, wolnych mediów, przestrzegania Konstytucji i zasad praworządności.

Jednocześnie deklarujemy wolę inicjowania i wspierania wszelkich inicjatyw, które będą miały na celu wzmocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej i wyprowadzenie jej z dzisiejszej izolacji.

Polska musi być krajem europejskim, a nie krajem „na peryferiach”, musi być krajem patrzącym w przyszłość, a nie w przeszłość, musi być krajem ludzi równych w swoich prawach, a nie krajem wykluczającym i opresyjnym.

Pragniemy być wolne i równe w demokratycznej Polsce, która jest częścią solidarnej Europy.

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze