0:00
0:00

0:00

Dopóki naród nie zgodzi się na korekty demokracji, jedna władza nie może zabierać innej. Dopóki nie ma zgody narodu na takie działanie, nie można tak robić. Naród nie im dał władzy na łamanie konstytucji - albo referendum, albo zaprzestają takich działań.

Spotkanie KOD w Gdańsku,27 czerwca 2016

Sprawdziliśmy

Prawie fałsz. O konstytucji decyduje sejm, nie naród

Dokładny opis procedury zmiany konstytucji zawiera art. 235 Konstytucji RP. Wynika z niego, że projekt ustawy może zgłosić min. 1/5 liczby posłów, Senat lub Prezydent RP.

Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów”.

Referendum w tej sprawie jest opcjonalne i stanowi tylko zatwierdzenie (lub jego brak) podjętych przez parlament decyzji. Może zostać rozpisane tylko wtedy, gdy zmiana dotyczy I, II lub XII rozdziału ustawy zasadniczej.

„Oko” uznaje, że wypowiedź Wałęsy to prawie fałsz. Ostatecznie naród zapytać można - ale nie trzeba.

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Naczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze