Lech Wałęsa twierdzi, że zanim skoryguje się demokrację, czyli zmieni konstytucję, należy zapytać o zdanie społeczeństwo. Jest odwrotnie: zanim wypowie się społeczeństwo, trzeba zmienić konstytucję. W Sejmie


Dopóki naród nie zgodzi się na korekty demokracji, jedna władza nie może zabierać innej. Dopóki nie ma zgody narodu na takie działanie, nie można tak robić. Naród nie im dał władzy na łamanie konstytucji - albo referendum, albo zaprzestają takich działań.

Lech Wałęsa, Spotkanie KOD w Gdańsku - 27/06/2016

Spotkanie KOD w Gdańsku

Fot . Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Prawie fałsz. O konstytucji decyduje sejm, nie naród


Dokładny opis procedury zmiany konstytucji zawiera art. 235 Konstytucji RP. Wynika z niego, że projekt ustawy może zgłosić min. 1/5 liczby posłów, Senat lub Prezydent RP.

Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów”.

Referendum w tej sprawie jest opcjonalne i stanowi tylko zatwierdzenie (lub jego brak) podjętych przez parlament decyzji. Może zostać rozpisane tylko wtedy, gdy zmiana dotyczy I, II lub XII rozdziału ustawy zasadniczej.

„Oko” uznaje, że wypowiedź Wałęsy to prawie fałsz. Ostatecznie naród zapytać można – ale nie trzeba.

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!