0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja GazetaSlawomir Kaminski / ...

Publikujemy pełny zapis wystąpienia Andrzeja Dudy po zaprzysiężeniu na drugą kadencję, Sejm, 6 sierpnia 2020 r.

Przypomnieliśmy też dziś - jeszcze przed wystąpieniem prezydenta Dudy, jego wystąpienie 5 lat temu kiedy obejmował po raz pierwszy urząd prezydenta RP.

Przeczytaj także:

Można porównać co się zmieniło, a co nie.

Bardzo wszystkim państwu dziękuję.

Drodzy rodacy, wielce szanowna pani marszałek Sejmu, wielce szanowny panie marszałku Senatu, wielce szanowny panie prezesie rady ministrów, wielce szanowny panie prezydencie, szanowni państwo wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, szanowni państwo wiceprezesi rady ministrów i ministrowie rządu, szanowni państwo byli marszałkowie Sejmu i Senatu oraz byli premierzy, szanowna pani prezes TK, szanowna pani I prezes SN, szanowny panie prezesie NSA, wysokie Zgromadzenie Narodowe, szanowne panie i szanowni panowie posłowie, senatorowie, szanowni państwo deputowani do Parlamentu Europejskiego, szanowni państwo prezesi i przewodniczący centralnych organów administracji państwowej, szefowie i przedstawiciele kancelarii prezesa rady ministrów, prezydenta Rzeczypospolitej oraz Sejmu i Senatu, szanowni panowie generałowie, oficerowie, przedstawiciele wojska polskiego, policji, innych służb mundurowych, eminencje, ekscelencje, czcigodni przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych w Polsce, ekscelencje panie i panowie ambasadorowie i członkowie korpusu dyplomatycznego, szanowni przedstawiciele władz administracji państwowej i samorządowej, dostojni goście, wszyscy czcigodni uczestnicy zgromadzenia narodowego, szanowni państwo.

Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Nasi wielcy przodkowie zapisali te niezwykle ważne słowa w Konstytucji 3 maja. Jakże aktualne okazały się one w ciągu ostatnich dni, tygodni i dzisiaj.

Władza pochodzi z woli narodu i naród wyraził swoją wolą w wyborach. To Polacy mają prawo zdecydować kto ma być ich prezydentem, głową państwa. I zdecydowali.

W wyborach wzięło udział ponad 20 mln wyborców. To wielka sprawa. Wielkie zwycięstwo polskiej demokracji. Frekwencja, która osiągnęła prawie 70 proc. Na mnie zagłosowało blisko 10,5 mln osób.

To przede wszystkim wielkie zobowiązanie, które przyjmuję z ogromną pokorą. Ale to także wielki zaszczyt i siła, bo to najwięcej głosów oddanych w wyborach od prawie 30 lat.

Moi rodacy pozytywnie ocenili pięć lat mojej prezydentury i udzielili mi silnego, demokratycznego mandatu na kolejną kadencję.

Chciałbym jeszcze raz z całego serca podziękować wszystkim Polkom i Polakom, którzy wzięli udział w wyborach, wszystkim. I tym, którzy oddali swój głos na mnie i tym, którzy zagłosowali na moich kontrkandydatów, dziękuję państwu z całego serca za ten piękny akt wyborczy.

To były trudne wybory

To były trudne wybory. Takich nigdy jeszcze w Polsce nie było. Pandemia, ograniczenia, zawieszenie kampanii, zmiany kandydatów, przesunięcie terminu, ale najważniejsze, że udało się je przeprowadzić w sposób demokratyczny, sprawiedliwy i bardzo sprawny, że Polacy mogli skorzystać ze swojego prawa do głosowania.

Składam wielkie podziękowanie wszystkim zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie całego procesu wyborczego. To dzięki państwa ciężkiej pracy te wybory odbyły się według najlepszych światowych standardów, drodzy państwo jeszcze raz z całego serca dziękuję, przede wszystkim PKW.

Dziś demokracja w Polsce jest silniejsza niż kiedykolwiek.

Obywatele wiedzą, że od ich głosów zależą najważniejsze sprawy państwa, przyszłość Polski. Miliony Polaków, którzy wcześniej w to nie wierzyli i nie głosowali, teraz zagłosowały w całym kraju. W dużych, średnich i małych miastach, a także i na wsi.

Zaprosiłem kontrkandydatów

To jest wielka rzecz. To jest ogromny sukces nas wszystkich, dlatego zaprosiłem wszystkich moich kontrkandydatów w tych wyborach na dzisiejszą uroczystość, po to żeby im z tego miejsca powiedzieć: ten szeroki udział Polaków w tych wyborach, to także efekt waszej pracy, państwa pracy, waszego zaangażowania, dziękuję również i za to z całego serca.

Przecież to był zawsze nasz cel. Nas, polskich demokratów, żeby ten mandat wyborczy był silny, żeby frekwencja była jak najwyższa i tak dzisiaj jest. Dziękuję z całego serca.

Jednocześnie chyba warto zastanowić się nad faktem, że pięć lat temu zagłosowało o ponad 4 mln Polaków mniej, a przed rokiem 2015 bywało często jeszcze gorzej, dlaczego?

Musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo to dla dalszego umocnienia demokracji ma znaczenie kluczowe. Mam nadzieję, że udział Polaków w kolejnych wyborach będzie jeszcze większy. To jest zadanie dla nas wszystkich żebyśmy za pięć lat mieli frekwencję ponad 70 proc., albo jeszcze wyższą, wielkie zadanie na przyszłość.

Polskie sprawy Polaków

Szanowni państwo chcę być prezydentem polskich spraw, spraw ważnych dla wszystkich Polaków, tak dla moich wyborców, jak i dla tych, którzy poparli innych kandydatów, moich konkurentów. Jestem otwarty na współpracę i do tej współpracy zachęcam.

Drzwi pałacu prezydenckiego były przez ostatnie pięć lat otwarte i zawsze będą otwarte dla różnych środowisk, dla przedstawicieli wszystkich stronnictwo politycznych.

Koalicja polskich spraw, o której mówiłem jest potrzebna, są zagadnienia i problemy, które mimo istniejących różnic łączą.

Powinniśmy budować wokół nich jak najszersze porozumienie. Będę konsekwentnie działał w tym kierunku. Politycy powinni dać w tym względzie dobrzy przykład.

Mówiłem o tym z tej mównicy, podczas pierwszego, inauguracyjnego posiedzenia Sejmu, spór polityczny, naturalny w każdym ustroju demokratycznym, nie zniknie, bo jest częścią demokracji. Ale można wiele zrobić, aby obniżyć jego temperaturę.

Dziś potrzeba nam wszystkim więcej życzliwości, więcej uśmiechu, a przede wszystkim wzajemnego szacunku. Niezwykle ważne jest, by nawet po największych sporach, niezależnie od różnic poglądów zawsze potrafić podać oponentowi rękę.

Tu w Sejmie, w miejscach pracy, w gronie rodzinnym, w domu. Dlatego właśnie w wieczór wyborczy po drugiej turze zaprosiłem do pałacu prezydenckiego pana przewodniczącego Rafała Trzaskowskiego, żeby mu podać rękę i podziękować za wyborczą rywalizację, żeby pokazać całemu społeczeństwu, że zakończyła się kampania nawet jeżeli była ostra.

Chciałem żeby to był nowy zwyczaj w polskiej polityce i mam nadzieję, że będzie, że mój następca także swojego konkurenta do pałacu prezydenckiego zaprosi i podadzą sobie rękę, tak jak powinni to robić Polacy.

Wola współpracy musi być po drugiej stronie

Bardzo liczę na dobrą współpracę z każdym. Ale oczywiście ta wola współpracy musi być także i po drugiej stronie. Ufam, że się ona pojawi, moja doń pozostaje zawsze wyciągnięta na znak szacunku i gotowości do współdziałania.

Pokazaliśmy w ostatnich dniach, że to współdziałanie jest możliwe. Udało nam się wspólnie przedstawicielom wszystkich sejmowych stronnictw politycznych oddać hołd ojcom naszej niepodległości.

W ten sposób uczciliśmy razem wyjątkową rocznicę, stulecie powołania rządu obrony narodowej z premierem Wincentym Witosem na czele, rządu, który bronił Polski przed bolszewicką nawałą, ale też rządu, który odbudował kraj już po tym, jak udało się zażegnać śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie zawisło nad Polską. Był to rząd wyjątkowy, bo składał się z przedstawicieli bardzo różnych, ówczesnych stronnictw politycznych, od prawicy po lewicę. To ważny i dobry przykład dbałości o polskie sprawy.

Przed nami obchody stulecia Bitwy Warszawskiej, naszego wielkiego, narodowego triumfu, zwycięstwa, które Polskę i Europę i świat uratowało przed zbrodniczą tyranią. Przeżyjmy te wyjątkowe dni wspólnie w poczuciu narodowej jedności i dumy z Polski.

Niech postawa ojców naszej niepodległości, obrońców odrodzonej Rzeczypospolitej będzie dla nas drogowskazem. To jedna z tych spraw, co do których wszyscy powinniśmy wznieść się ponad wszelkie podziały polityczne i partyjne interesy.

Nie udawałem w tej kampanii kogos innego

Tak właśnie rozumował i działał mój mistrz, prezydent Rzeczypospolitej profesor Lech Kaczyński. Szukał w polityce wspólnych mianowników, wspólnych spraw, był twórcą obozu politycznego, z którego się wywodzę, bez niego nie byłoby moje prezydentury, nie byłoby też rządów Zjednoczonej Prawicy. Dziś, z woli moich rodaków, narodu polskiego, po raz kolejny obejmuję urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Polacy mnie znają i wiedzą, jakie wyznają wartości. Nie udawałem w kampanii wyborczej kogoś innego niż jestem.

I zapewniam, że tak zostanie, dotrzymam moich zobowiązań, bo konsekwentnie trwam przy moich ideałach.

Przez najbliższe pięć lat będę realizował mój program. Najważniejsze dla mnie są polskie sprawy, czyli te, które dotyczą nas wszystkich, całego narodu. Tak, jak obiecywałem będę prezydentem polskich spraw. To nie było jedynie hasło wyborcze. To przewodnia myśl mojej prezydentury, tak rozumiem sens sprawowania tego urzędu.

Ta idea wypełnia się autentyczną treścią poprzez spotkania z ludźmi w całej Polsce. Podczas rozmów o problemach, nadziejach i oczekiwaniach. Takie były ostatnie pięć lat wtedy, kiedy przemierzałem całą Polskę i taka będzie też kolejna kadencja, blisko ludzi, blisko tego, co dla moich rodaków i dla mnie ważne.

Pięć polskich spraw

Te sprawy kluczowe to rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. To właśnie te pięć polskich spraw symbolizuje Polskę, która potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością, bo te dwie wartości nie wykluczają się, lecz wzajemnie uzupełniają.

Taka jest właśnie Polska moich marzeń, ambitna, rozwijająca się w szybkim tempie, innowacyjna, ale pamiętająca o swoich korzeniach, o swojej historii, o swojej tożsamości, o swojej tradycji.

A więc po pierwsze rodzina. Rodzina, jako fundament, bo tworzy i kształtuje społeczeństwo, gospodarkę, kulturę. Rodzina to największe nasze dobro. Musimy czynić wszystko, aby rodzinę chronić i dbać o warunki dla jej rozwoju. Dlatego podpisałem „Kartę rodziny” i zobowiązałem się do utrzymania wszystkich programów społecznych, które zostały wprowadzone podczas mojej prezydentury, a także do ich rozwijania.

Nasz wielki rodak św. Jan Paweł II apelował wielokrotnie, także do polityków, abyśmy otoczyli rodzinę szczególną ochroną, tak w wymiarze prawnym, jak i ekonomicznym. Mówił „rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina zależy naród, bo od tego zależy człowiek”.

Po drugie bezpieczeństwo. To oczywiście sprawa dla nas wszystkich, dla Polaków bardzo ważna. Bezpieczeństwo trzeba pojmować szeroko. To nie tylko wojsko czy policja, ale też bezpieczeństwo energetyczne, zdrowotne czy żywnościowe.

Składam jeszcze raz wielkie wyrazy szacunku i podziękowania polskim rolnikom, że to bezpieczeństwo żywnościowe nam zapewniają, co sprawdziliśmy zwłaszcza, kiedy zaczynała się pandemia koronawirusa. Dziś bezpieczeństwo żywnościowe jest właśnie dzięki ich trudowi, dziękuję za to z całego serca. I jeszcze raz z tego miejsca powtórzę, że Polska wieś, polskie rolnictwo wymaga wszechstronnej opieki ze strony państwa i zobowiązuję się, że przez następne pięć lat, jako prezydent Rzeczypospolitej będą tę opiekę polskiemu rolnictwu zapewniał.

Każdy obywatel naszego państwa ma prawo czuć się bezpiecznie, a obowiązkiem władz jest mu to zapewnić. Dziś Polska jest krajem bezpiecznym, o dobrej i stabilnej pozycji na arenie międzynarodowej w Europie i na świecie.

Aby to bezpieczeństwo umacniać musimy kontynuować proces modernizacji służb mundurowych. Musimy nadal modernizować i rozwijać nasze siły zbrojne oraz nasze zdolności kooperacyjne z obecnymi na naszym terytorium siłami sojuszniczymi, w szczególności z armią amerykańską. Musimy działać na rzecz umocnienia więzi euroatlantyckich i Sojuszu Północnoatlantyckiego. To ważne zadanie na przyszłość, które mam nadzieję zawsze będzie trwało.

Nasze bezpieczeństwo energetyczne umacnia rozbudowa międzynarodowej i krajowej infrastruktury zapewniającej dostawy gazu ziemnego. To budowa gazociągu z szelfu norweskiego poprzez Danię i Baltic ... do Polski, to rozbudowa gazoportu w Świnoujściu i planowana budowa gazoportu pływającego, który stanie w Gdańsku.

Bezpieczeństwo zdrowotne zapewni tylko odpowiednio zorganizowana i dofinansowana odpowiednio nowoczesna służba zdrowia.

Odpowiadająca nie tylko na aktualne potrzeby, ale też przygotowana do odpowiedzi na przyszłe wyzwania, stąd m.in. potrzeba pełnego wdrożenia narodowej strategii onkologicznej, funduszu medycznego i stworzenia systemu ochrony zdrowia seniorów poprzez centra 75 plus. To są ważne zadania na najbliższe lata. Wierzę w to, że wspólnie razem z wysokim zgromadzeniem narodowym je zrealizujemy.

Szczególna okazja do działań na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju i naszego kontynentu pojawi się w roku 2022, kiedy Polska obejmie prezydencję w OBWE, czyli organizacji bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Będzie to sposobność, aby szerzej promować ideę, za którą konsekwentnie opowiadamy się na arenie międzynarodowej. Ta idea to pokój przez prawo.

Mówiliśmy o tym na forum ONZ i Rady Bezpieczeństwa w ostatnich latach. Albo inaczej mówiąc siła prawa, a nie prawo siły, pokój poprzez prawo międzynarodowe. To ważne zadanie na przyszłość, które nigdy się nie kończy. To ważne zadanie, które ma przywrócić pełną suwerenność i integralność terytorialną także naszemu sąsiadowi, Ukrainie.

Po trzecie praca. Chcemy Polski ambitnej, Polski, która rozwija swój potencjał, w której powstają nowe, dobrze płatne miejsca pracy.

Polski skutecznie konkurującej gospodarczo z innymi państwami, Polski, która tworzy swoim obywatelom warunki do ekonomicznego i zawodowego rozwoju, do wzrostu ich zamożności, szczególnie dotyczy to młodego pokolenia. Ono musi mieć szanse na dobrą pracę tu, w kraju, żeby nie wyjeżdżali za granicę, żeby tutaj tworzyli i rozwijali swoje rodziny, żeby tutaj rodziły się polskie dzieci.

Przez wiele lat prawdziwym przekleństwem było w Polsce wysokie bezrobocie. To ono zabijało marzenia, miliony Polaków zmuszało do emigracji zarobkowej. Dziś, w obliczu kryzysu wywołanego pandemią, musimy zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła.

To nasze ogromnie ważne zadanie, które jest realizowane dzisiaj przez polskie władze, przez rząd, przez parlament, przez prezydenta Rzeczypospolitej. Mam nadzieję, że zrealizujemy je w całości i, że przywróci ono Polskę na drogę rozwoju.

Kryzys wymusza szybkie i odważne decyzje, także w odniesieniu do inwestycji. Właśnie inwestycje, w tej dziedzinie państwo musi dawać impuls, państwo musi dawać przykład.

Właśnie w czasie kryzysu inwestycje publiczne są najważniejsze. Nie ma i nie będzie rozwoju Polski bez inwestycji.

A my musimy wrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju, na jakiej byliśmy przed pandemią, to jest dzisiaj wyzwanie dziejowe. Potrzebujemy przedsięwzięć wielkich, takich jak CPK, rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, przekop Mierzei Wiślanej, budowa i rozwój portów morskich, transportu morskiego i przemysłu stoczniowego.

Konieczne są inwestycje i nakłady na budowę dróg i linii kolejowych w całej Polsce.

Ale potrzebne są też inwestycje lokalne. W każdej części Polski, w każdym województwie, w każdym powiecie, w każdej gminie, poprzez fundusz inwestycji lokalnych, fundusz modernizacji szkół, rozbudowę szpitali powiatowych, poprzez dotacje na zbiorniki retencyjne, oraz na rozwój zielonej energii, ochronę klimatu, czystej wody i powietrza, aby nadal podnosić w naszym kraju jakość życia Polska musi się rozwijać.

Będę w tym zakresie działał. Będę nad tym czuwał.

Kolejnym obszarem, z którym wiążą się wielkie szanse rozwojowe Polski są inwestycje w ramach inicjatywy Trójmorza. Z owoców tej współpracy skorzystamy w przyszłości zarówno my, jak i nasi partnerzy zagraniczni, przede wszystkim w Europie środkowej, ale przecież nie tylko.

Potrzebujemy sprawnej komunikacji pomiędzy morzem Bałtyckim, morzem Czarnym i Adriatykiem, także dla wyrównania poziomu rozwoju ekonomicznego i infrastrukturalnego w ramach UE. Wesprze nas w tym fundusz Trójmorza, którego Polska jest współzałożycielem i do którego chcą się przyłączyć światowe potęgi gospodarcze.

To pokazuje, jak dzięki międzynarodowej współpracy wzrasta znaczenie naszej części Europy i Polski, jako największego i najludniejszego kraju regionu.

Po piąte wreszcie, godność. Polska to kraj wspaniałych ludzi, gościnny, otwarty, piękny. Ze wspaniałą historią, z której jesteśmy dumni. Tej prawdy o Polsce i Polakach będziemy zdecydowanie bronić. To nasz obowiązek. To obowiązek prezydenta Rzeczypospolitej.

Będziemy, wierzę w to głęboko, wszyscy, jak jesteśmy na tej sali też bronić prawdy o tym, że piękno, pomyślność i zamożność naszego kraju jest wspólnym dziełem wszystkich Polaków, także dlatego, że

obywatele Rzeczypospolitej wszyscy są sobie równi.

Nie ma różnicy pomiędzy mieszkańcami wielkich miast, małych miasteczek i wsi. Każdy ma swoją i równą godność.

Nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych ze względu na zarobki, wykształcenie, poglądy, czy wyznanie religijne.

Każdemu należy się szacunek, Polakiem jest każda osoba lojalna wobec Rzeczypospolitej i wobec swoich współobywateli, każdy kto ma Polskę w sercu.

Wierzę w Polskę, wierzę w Boga

Drodzy rodacy, wielce szanowni państwo marszałkowie, wysokie zgromadzenie narodowe, szanowni państwo, wierzę w Polskę. Jesteśmy dumnym, wspaniałym narodem, wierzę w Polaków, naszą mądrość i pracowitość, naszą wytrwałość i odwagę, wierzę, że poradzimy sobie z wyzwaniami, które stawia przed nami obecny czas.

Wierzę też w Boga, ale jednocześnie wiem, że nie każdy musi w niego wierzyć żeby szanować uniwersalne wartości i tradycje, z których wyrosła Polska, bo szanują i doceniają je zarówno ludzie wiary, jak i osoby niewierzące.

Polska znalazła się w Europie przyjmując chrzest w 966 roku, jesteśmy częścią Europy od 1054 lat. Nie zapominamy o tym.

Wierzę w dobrą przyszłość naszej ojczyzny. Wychodzimy ku niej naprzeciw z radością i nadzieją, bo już niejeden raz przekonaliśmy się, że razem wspólnie i solidarnie potrafimy dokonać rzeczy niezwykłych.

Wierzę, że wykorzystamy największą od ponad dwustu lat szansę dla naszego narodu, jaką daje posiadanie suwerennej, niepodległej demokratycznej, a jednocześnie, bezpiecznej Rzeczypospolitej. To nasze wielkie zadanie na przyszłość.

Boże, błogosław Polsce.

Spisała Wando Ostrowska

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze