0:000:00

0:00

"Działania tej organizacji są sprzeczne ze wszystkim, o co ONZ jako organizacja stojąca na straży praw człowieka walczy od lat i dlatego musimy dzisiaj razem zaprotestować przeciwko tej decyzji!" - piszą autorki petycji. Jest dostępna tu. Jej tekst publikujemy poniżej.

Ordo Iuris to radykalnie prawicowa organizacja, znana jest w Polsce z autorstwa obywatelskiego projektu ustawy zakazującego aborcji, który wywołał masowe protesty kobiet w październiku 2016 roku. Ordo Iuris występuje tez przeciwko przyznaniu równych praw osobom LGBTQ, przeciw in vitro i edukacji seksualnej w szkołach.

"Status konsultacyjny to ważny instrument w walce o kluczowe wartości takie jak ochrona życia na każdym etapie jego rozwoju czy ochrona tożsamości małżeństwa, którą na co dzień podejmują prawnicy z Ordo Iuris" - mówiła "Rzeczpospolitej" dr Joanna Banasiuk, wiceprezes Ordo Iuris w Polsce.

Status konsultacyjny opiera się na Artykule 71 Karty NZ oraz Rezolucji Rady Gospodarczej i Społecznej 1996/31, przyjętej 25 lipca 1996 r. Stosunki konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi umożliwiają Radzie lub jej organom poszukiwanie specjalistycznej informacji lub porad organizacji o szczególnych kompetencjach w danej dziedzinie.

Przyznany status gwarantuje Instytutowi możliwość zarówno pełniejszego monitoringu planowanych działań ECOSOC, jak również włączenia się w prace Rady i jej organów poprzez m.in. dostarczanie ekspertyz i analiz oraz pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej na rzecz państw członkowskich oraz Sekretariatu ONZ. Pozwala także na uczestnictwo w charakterze obserwatora w posiedzeniach Rady oraz opiniowanie jej działalności poprzez wydawanie ustnych i pisemnych oświadczeń. Oprócz funkcji doradczej i opiniującej, możliwy jest również udział Instytutu w implementacji planów akcji, programów i deklaracji przyjętych przez ONZ. Status konsultacyjny umożliwia także współpracę z Sekretariatem Narodów Zjednoczonych, programami, funduszami i agendami ONZ. Rada gospodarcza i społeczna (Economic and Social Council - ECOSOC) ustanowiona została w 1945 roku jako jeden z sześciu głównych organów ONZ. Zajmuje się rozwojem ekonomicznym i problematyką socjalną, kulturą, edukacją, zdrowiem, przestrzeganiem praw człowieka i podstawowych wolności. Rada prowadzi, opracowuje lub inicjuje badania w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Przygotowuje raporty, projekty konwencji dla Zgromadzenia Ogólnego oraz rekomendacje dla państw członkowskich i systemu Narodów Zjednoczonych. Prowadzi konsultacje z rządami państw, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami sektora biznesowego, naukowego i akademickiego. Źródło "Rzeczpospolita"

Historia Ordo Iuris jest dość zajmująca - opisał ją Tomasz Piątek w tekście "Ordo Iuris, sekta z Brazylii i... dygnitarze Putina".

Skierowana do Mr. Frederick Musiiwa Makamure Shava, President of the Economic and Social Council, United Nations

Ordo Iuris, radykalnie prawicowa grupa, znana z autorstwa obywatelskiego projektu ustawy zakazującego aborcji, który wywołał masowe protesty kobiet w październiku 2016 roku, uzyskała właśnie status konsultacyjny przy Radzie Ekonomiczno‐Społecznej ONZ. Działania tej organizacji są sprzeczne ze wszystkim, o co ONZ jako organizacja stojąca na straży praw człowieka walczy od lat i dlatego musimy dzisiaj razem zaprotestować przeciwko tej decyzji!

Ordo Iuris swoją wątpliwą sławę zyskało dzięki propozycji karania kobiet więzieniem za dokonanie aborcji, jak również innymi wystąpieniami świadczącymi o pogardzie, z jaką traktują fundamentalne wartości godności, równości i sprawiedliwości, które leżą u podstaw systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Aby uzyskać status konsultacyjny Ordo Iuris musiało przedstawić się jako organizacja ekspercka pracująca w celu ochrony praw człowieka, np. praw kobiet oraz równości płciowej. To odrażające kłamstwo

biorąc pod uwagę to, że Ordo Iuris popiera całkowity zakaz aborcji, sprzeciwia się związkom partnerskim i innym prawom osób LGBT, a nawet podważa potrzebę zwalczania przemocy wobec kobiet.

Uzyskanie statusu konsultacyjnego przy ECOSOC oznacza, że Ordo Iuris może wpływać na spotkania, proces tworzenia dokumentów i planowania działań. Bardzo możliwe, że posłużą się tym statusem w ich kolejnej próbie ograniczenia praw polskich kobiet.

Ordo Iuris jest grupą fanatyków, powiązanych z pseudoreligijnymi, ultrakonserwatywnymi sektami międzynarodowymi.

Jako konsultanci ECOSOC będą dążyć do zmiany obecnego kształtu systemu ochrony praw człowieka na taki, który będzie odpowiadał ich radykalnej ideologii.

Dlatego też dziś musimy znów stanąć razem i sprzeciwić się możliwości wpływu tej grupy na jakiekolwiek prace ONZ‐u – organizacji odpowiedzialnej za ochronę naszych praw, a nie słuchanie ludzi, którzy chcą je ograniczyć. Podpisując tę petycję wspierasz walkę o prawa polskich kobiet.

Łączymy się w kobiecej solidarności.

;

Udostępnij:

Edward Krzemień

Redaktor w OKO.press. Inżynier elektronik, który lubi redagować. Kiedyś konstruował układy scalone (cztery patenty), w 1989 roku zajął się pisaniem i redagowaniem tekstów w „Gazecie Wyborczej”. W latach 80. pomagał w produkcji i dystrybucji „Tygodnika Mazowsze” i w prowadzeniu podziemnej Wszechnicy „Solidarności”. Biegle zna pięć języków, trzy – biernie. Kolekcjonuje wiedzę na każdy temat. Jego tekst „Zabić żubra” rozpoczął jeden z najgłośniejszych cykli w OKO.press.

Komentarze