Dmowski, Kijowski, Blumsztajn, Wroński
rk111109_01008355
09.11.2011 WARSZAWA , UROCZYSTE ZASLONIECIE POMNIKA ROMANA DMOWSKIEGO - FESTYN ZORGANIZOWANY PRZEZ ZELBETON . PLAC NA ROZDROZU . FOT. ROBERT KOWALEWSKI / AGENCJA GAZETA

Dmowski, Kijowski, Blumsztajn, Wroński