Zamiast ślubu w USA było duszenie, noc na dołku, zeznania bez prawnika
Krem przed pałacem prezydenckim
FOT. MIKOŁAJ MALUCHNIK / OKO.PRESS

Do Polski wróciła na chwilę, na pierogi. Zamiast tego było duszenie, noc na dołku, zeznania bez prawnika