Dobra wiadomość dla Andrzeja Dudy: Może ustąpić z końcem swojej kadencji

Dobra wiadomość dla Andrzeja Dudy: Może ustąpić z końcem swojej kadencji

Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego nie zagrozi ciągłości polskiego państwa. Ostatniego dnia stanu nadzwyczajnego oraz przepisowych 90 dni po nim, prezydent Andrzej Duda może zrzec się urzędu. Wówczas, zgodnie z Art. 131 Konstytucji, jego obowiązki przejęłaby marszałek Sejmu, a ciągłość polskiego państwa zostałaby zachowana.

Uważa tak prof. Piotr Tuleja z Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Maria Pankowska apeluje do prezydenta, by się do tego zobowiązał.


Komentarze

Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press