"Dobry start" wyrównuje szanse uczniów? I to ma być "głównym celem programu"? I nie chodzi o dobry start PiS w wyborach?
z19102163V,Elzbieta-Rafalska

„Dobry start” wyrównuje szanse uczniów? I to ma być „głównym celem programu”? I nie chodzi o dobry start PiS w wyborach?