Donos na „Czerwoną Kalinę” to ipowtarzanie sowieckiej propagandy
Żołnierze ukraińscy grają na instrumentach muzycznych i śpiewają
zrzut ekranu nagrania pieśni "Czerwona kalina" w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy i 3 chórów z Winnicy

Donos na „Czerwoną Kalinę” to powtarzanie sowieckiej antyukraińskiej propagandy