0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Jakub Orzechowski / Agencja GazetaJakub Orzechowski / ...

Prof. Paweł Skrzydlewski, profesor filozofii z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie i doradca nowego ministra edukacji i nauki, wypowiedział się w Radiu Maryja 1 listopada (w felietonie pod zabawnym w tym kontekście tytułem „Spróbuj pomyśleć”). Można go znaleźć na stronie Radia Maryja z obszernym streszczeniem.

Prof. Skrzydlewski doszukał się w protestach inspiracji diabelskich - dosłownie. Przypomnijmy, że o „oznakach satanizmu” w protestach mówił także 28 października sam minister.

Sam prof. Skrzydlewski miał jasne zdanie: aborcja to zabójstwo, protesty inspirują wrogowie Polski, władza nie powinna iść na żadne kompromisy:

„Dziś na ulice polskich miast wychodzą ludzie młodzi, często nastoletni lub dzieci. Ludzie, którzy kierowani podszeptami diabła sączonymi przez media, zwyrodniałych nauczycieli i profesorów, wykrzykują wulgaryzmy i mówią straszne rzeczy, protestując przeciwko piekłu zgotowanemu kobietom. Patrzą na to wszystko z radością wrogowie Polski, widząc w tym szansę na jej unicestwienie.

Bezradne państwo, policja, służby stoją gdzieś z boku. Hierarchowie, poczciwi intelektualiści i ludzie wrażliwi nawołują do dialogu i kompromisu, liczą na spokój i ostudzenie emocji. Nie o emocje i spokój przecież tu chodzi. To sprawa życia lub śmierci. I nie ma kompromisu między życiem i śmiercią, prawdą i kłamstwem, dobrem i złem, Bogiem i diabłem. Ten, kto wierzy w tej sprawie w kompromis, dialog i porozumienie, kto do nich nawołuje, już przegrał, bo musi odrzucić Boga i Jego prawo, bo sądzi, że prawda i dobro powstają na mocy porozumienia człowieka. Tymczasem prawda jest efektem uzgodnienia się z rzeczywistością, a dobro jest doskonałością już istniejącego świata, nie woli człowieka.

Rzeczywistością najwyższą jest Bóg i to on jest przyczyną wszelkiego dobra. Bez Niego jest tylko wieczne umieranie, jest piekło”.

Krytykował wcześniej Spinozę

Kim jest prof. Paweł Skrzydlewski? Opinia publiczna odkryła jego istnienie podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku. Prof. Skrzydlewski wystąpił wówczas w materiale „Wiadomości” TVP atakującym Rafała Trzaskowskiego (zatytułowanym „Trzaskowski przeciw katolikom”). Pretekstem do ataku było to, że Trzaskowski wyznał swoją fascynację wielkim XVII-wiecznym filozofem Baruchem Spinozą. Spinoza jest twórcą jednego z najsławniejszych systemów filozoficznych; znajduje się w każdym podręczniku filozofii. W „Wiadomościach” TVP nieznany wcześniej szerzej filozof z PWSZ w Chełmie atakował brutalnie wielkiego metafizyka z Amsterdamu:

„Człowiek nie potrzebuje Chrystusa, sam się zbawia, sam się ubóstwia, są to poglądy absurdalne”

- mówił wówczas prof. Skrzydlewski.

Wróg weganizmu, gejów i protestantów

Aktywność medialną profesora Skrzydlewskiego zanalizowała „Wyborcza”. Występuje m.in. w Radiu Maryja, telewizji „Trwam” oraz portalu „Polonia Christiana”. Ideę powołania rzecznika praw zwierząt uważał za „totalny idiotyzm”. Krytykował weganizm:

„Ruch wegański, który nie dostrzega różnicy między zwierzęciem i człowiekiem, bardzo często odwołując się do światopoglądów orientalnych, bazujących na teorii reinkarnacji, jest ruchem bardzo niebezpiecznym, zacierającym różnicę między człowiekiem a zwierzęciem”.

W TV Trwam atakował także „środowiska LGBT”, twierdząc, że są to „najemnicy obcych mocarstw, obcych fundacji kosmopolitycznych, które nienawidzą Pana Boga, nienawidzą tradycji”.

Na YouTube można znaleźć wiele nagrań przygotowanych przez „Polonia Christiana” z wystąpieniami Skrzydlewskiego. Oto tytuły:

„Aborcja to największa porażka naszej cywilizacji”;

„Pandemia, globaliści a Boży Porządek”;

„Absurdy ateizmu”;

„Cywilizacyjne podłoże rewolucji protestanckiej”.

Za co został profesorem?

OKO.press przyjrzało się dorobkowi naukowemu i przebiegowi kariery naukowej prof. Pawła Skrzydlewskiego.

Podobnie jak minister Czarnek, prof. Skrzydlewski w całości przebył ją na uczelniach katolickich. Jego pracę doktorską i rozprawę habilitacyjną recenzowali również niemal wyłącznie naukowcy związani z kościołem i kościelnymi uczelniami.

* skończył filozofię na KUL (1994)

* obronił doktorat z filozofii na KUL (1999); był on poświęcony Feliksowi Konecznemu, teoretykowi historii uwielbianemu przez polską prawicę (i zarazem zajadłemu antysemicie), głoszącemu wyższość „cywilizacji łacińskiej” nad wszystkimi innymi;

* habilitował się z filozofii na KUL (2016) na podstawie rozprawy „Antropologiczne i społeczne determinanty prawa”. Powoływał się z nim, jak można wnioskować ze streszczenia, przede wszystkim na „Lubelską Szkołę Filozoficzną” (filozofów głównie związanych z Kościołem).

Wśród 4 recenzentów habilitacji prof. Skrzydlewskiego tylko jeden nie był związany z nauką katolicką; troje pozostałych pracowało na uczelniach kościelnych (a jeden z nich, Ignacy Dec, jest ponadto biskupem).

W odróżnieniu od ministra Czarnka, którego dorobek jest niewykrywalny w bazach cytowań, prof. Skrzydlewski ma ślady cytowania przez innych naukowców — baza Google Scholar wylicza 43 cytowania jego prac. Nie jest to dużo; dla przykładu — inny filozof, prof. Marcin Miłkowski z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, ma 918 cytowań według tej samej bazy. Najczęściej cytowana książka Skrzydlewskiego została zacytowana 6 razy.

Publikował właściwie wyłącznie w wydawnictwach i czasopismach katolickich albo związanych z Kościołem.

Edukacja: tylko katolicka!

OKO.press szczególnie zainteresował artykuł prof. Skrzydlewskiego o edukacji - opublikowany w czasopiśmie „Scientific Bulletin of Chełm” w 2013 roku (można go przeczytać tutaj). Cytuje w nim obszernie i z aprobatą poglądy Feliksa Konecznego dotyczące edukacji, z których wynika, że zadaniem polskich pedagogów jest ukształtowanie przyszłych pokoleń w duchu „cywilizacji łacińskiej”, a więc - pod wpływem kościoła katolickiego:

„Koneczny, niezwykle mocno podkreślał, że cywilizacja łacińska - Zachodnia, powstała głównie za sprawą ewangelizacyjnej misji Kościoła katolickiego, który, niosąc człowiekowi Ewangelię - jednocześnie przyniósł skarb racjonalnego poznania (naukę zrodzoną w kulturze greckiej) i ład dobra (prawo z tradycji rzymskiej). Nie bez trudności i wyzwań Kościół Katolicki przez swą posługę edukacyjną i wychowawczą urzeczywistnił kulturę życia ludzkiego opartego na prawdzie i dobru, na rozumnym ładzie prawa. (…) Feliks Koneczny podkreślał konieczność pełnego realizowania zasad cywilizacji łacińskiej na gruncie państwowości polskiej, życia narodowego, rodzinnego i osobistego. Tym samym możemy odnaleźć w jego twórczości swoisty program życia społecznego i politycznego dla Polski, który osadzony jest w realiach i tradycji cywilizacji łacińskiej.

Ma on zasadnicze znaczenie dla tworzenia się autentycznego systemu wychowania i edukacji, które nie tylko służą tradycji polskiej, ale przede wszystkim samemu dobru człowieka, który żyje i tworzy polskość. Sedno tego programu to katolicka nauka o człowieku i życiu społecznym wsparte realizmem filozoficznym. Profesor Koneczny wielokrotnie podkreślał, że „Polska albo będzie katolicka, albo jej nie będzie”, a tym samym wyrażał przekonanie, że wszystko, co zmierza do wyrządzenia szkody Kościołowi katolickiemu, jest zarazem groźne dla Polski”.

Minister Czarnek znalazł więc sobie godnego współpracownika - jak wynika z tego artykułu prof. Skrzydlewski uważa, że polska szkoła powinna wychowywać wyłącznie w duchu katolickim. Nie ma innej drogi dla polskiej szkoły.

;

Udostępnij:

Adam Leszczyński

Dziennikarz OKO.press, historyk i socjolog, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Komentarze