0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja GazetaSlawomir Kaminski / ...

Kapicy zarzucono niedopełnienie obowiązków służbowych przez co skarb państwa miał utracić 21 miliardów zł. Były wiceminister odrzucił te oskarżenia. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, iż nie można wykluczyć, że Jacek Kapica był przedmiotem jakichś nacisków.

Prokuratura w Kozienicach umorzyła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez policję podczas demonstracji KOD w Radomiu 25 czerwca 2017 roku, w czasie której skrajnie prawicowe bojówki pobiły działacza KOD.

„Fakt” ujawnił, że rząd Beaty Szydło przyznawał sobie nagrody także w 2016 roku. Średnio ministrowie otrzymali wówczas 25 000 zł. Rafał Bochenek, dawny rzecznik rządu Szydło, usunięty z Kancelarii Premiera przez Mateusza Morawieckiego w ramach ograniczania liczby wiceministrów po kilkunastu dniach powrócił do pracy w rządzie jako pełnomocnik ministra środowiska.

Jesienią 2015 roku życie publiczne w Polsce nabrało gwałtownego przyspieszenia. Zwycięski w wyborach obóz polityczny, choć realnie zdobył poparcie około 20 proc. obywateli i nie ma mandatu do zmian konstytucyjnych, rozpoczął z impetem gruntowną przebudowę państwa polskiego. Jej kierunek to cała wstecz w stosunku do przemian podjętych w 1989 roku. Z asystą prezydenta rząd PiS podjął energiczny marsz do tyłu.

Przekreśla zasadę podziału władz, dziesiątkuje armię i dyplomację, a z telewizji publicznej uczynił instrument propagandy. System szkolny cofa do epoki Edwarda Gierka, ingeruje w muzea i teatry, chce przejąć polityczną kontrolę nad sądami i ukrócić samodzielność samorządów.

Odrzuca reguły demokracji liberalnej wypracowane we wspólnocie euroatlantyckiej. W rezultacie odpycha Polskę od centrum cywilizacji Zachodu, kieruje nas na peryferie, do szarej strefy pomiędzy Europą a Rosją.

Bombardowani niemal codziennie informacjami o kolejnych ustawach podporządkowujących sądy władzy politycznej, dymisjach generałów i projektach „polonizacji”, czyli poddania kontroli rządu tej czy innej sfery życia publicznego, z trudem nadążamy za biegiem spraw, próbując zrozumieć dokąd to wszystko zmierza. Stąd pomysł kroniki mającej być kalendarium tzw. dobrej zmiany, lakonicznym zapisem podejmowanych przez rząd PiS działań i ich często równie bulwersujących uzasadnień.

Nie będzie to oczywiście zapis kompletny. Kronika to autorski wybór wydarzeń i opinii, które ilustrują wielkie przestawianie zwrotnicy na torze, po którym Polska poruszała się od 1989 roku. Obserwowany „na żywo” przebieg tej operacji uzupełniam sięgając do jej początku – wyborów parlamentarnych 2015.

Toteż mój kronikarski zapis składa się z dwóch ścieżek – współczesnej i historycznej, pokazującej na zasadzie retrospekcji minione etapy rozpoczętej po wyborach 2015 roku eskapady, o których często już nie pamiętamy.

W roli kronikarza wykorzystuję zarówno swoje doświadczenie dziennikarskie (w tym 12 lat pracy w „Rzeczpospolitej”), jak warsztat historyka. Sporo aspektów „dobrej zmiany” przypomina ludziom starszej daty realia życia w PRL.

Mam wszelako mocną nadzieję, że jeśli nawet historia się powtarza, to tylko jako farsa.

Jan Skórzyński

NOTA BIOGRAFICZNA

Jan Skórzyński (ur. 1954) jest historykiem i politologiem, profesorem Collegium Civitas, gdzie wykłada historię XX wieku.

Uczestnik ruchu opozycyjnego w PRL, był jednym z założycieli Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 13 grudnia 1981 roku został internowany. Jako dziennikarz pracował w redakcjach „Przeglądu Katolickiego”, „Tygodnika Solidarność”, „Spotkań” i „Rzeczpospolitej”. W latach 2000-2006 był I zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” i szefem dodatku „Plus-Minus”.

Wydał szereg książek o najnowszej historii Polski, m.in. Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989 (1996), System Rywina czyli druga strona III Rzeczpospolitej (red., 2003), Od Solidarności do wolności (2005), Rewolucja Okrągłego Stołu (2009), Zadra. Biografia Lecha Wałęsy (2009). Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników (2012), Krótka historia Solidarności 1980-1989 (2014). Redaktor naczelny pisma „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury” oraz trzytomowego słownika biograficznego Opozycja w PRL. Jego książki były trzykrotnie nominowane do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.

Piątek 30 marca. Weto prezydenta wobec ustawy degradacyjnej

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę pozwalającą na degradację oficerów Wojska Polskiego, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą „sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”. To czwarta zawetowana przez Dudę ustawa PiS.

W intencji PiS ustawa miała doprowadzić do pozbawienia stopni generalskich Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Prezydent oświadczył, że nie może się zgodzić z rozwiązaniem, które nie daje członkom WRON żadnych możliwości złożenia wyjaśnień i środka odwoławczego – po wydaniu obwieszczenia automatycznie utracą stopień wojskowy. Duda wskazał, że „z całą pewnością jest to naruszenie standardów demokratycznego państwa – brak możliwości jakiegokolwiek środka odwoławczego w sytuacji utraty prawa”. Dlaczego tak ma się stać z tymi ludźmi – pytał – „skoro w lepszej sytuacji niż oni są chociażby stalinowscy oprawcy w wojskowych mundurach, których sprawy będą rozpatrywane przez ministra, zgodnie z tą ustawą, za zgodą prezydenta i będą mieli możliwość […] wniesienia środka odwoławczego do sądu”.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek napisała na Facebooku: „Jesteśmy zaskoczeni i zawiedzeni, ale decyzji PAD dotyczącej zawetowania ustawy degradacyjnej komentować nie będziemy”. Antoni Macierewicz oświadczył: „Bardzo żałuję, że doszło do takiego momentu, kiedy prezydent RP, wybrany w wolnych wyborach przez obóz patriotyczny, formułuje takie stanowisko, które jest sprzeczne w sposób zasadniczy z podstawowymi wskazaniami ruchu niepodległościowego”. „Wiadomości” TVP poinformowały o wecie prezydenta w 20 minucie programu.

6 marca przed głosowaniem nad ustawą w Sejmie minister obrony Mariusz Błaszczak mówił: „Musimy sobie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: czy chcecie państwo, żebyśmy żyli nadal w PRL, w PRL-bis, czy chcecie żyć w wolnej Polsce? My chcemy żyć w wolnej Polsce, w związku z tym my nie akceptujemy sowieckich generałów przebranych w mundury żołnierzy polskich. […] Adresat tej ustawy to młodzi ludzie, którzy powinni wiedzieć, jaka jest różnica między postawą szlachetną a postawą haniebną. […] Zło trzeba złem nazywać a dobro dobrem. […] Ta ustawa spowoduje, że młode pokolenia będą wiedziały jaka jest różnica między białym orłem a wroną. Wrona orła nie pokona!”.

Piątek 30 marca. Ziobro przegrywa z sędzią

„Przepraszam sędzię Justynę Koskę-Janusz za bezprawne naruszenie jej dóbr osobistych polegające na naruszeniu dobrego mienia, narażeniu na utratę dobrej opinii oraz zarzuceniu niewłaściwego postępowania przy pełnieniu funkcji sędziego zawarte w treści opublikowanego na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości komunikatu […]. Minister Sprawiedliwości”. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie oświadczenie tej treści ma się ukazać na stronie resortu sprawiedliwości.

Sędzia Koska-Janusz pozwała ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o naruszenie jej dóbr osobistych, gdyż resort we wrześniu 2016 roku ogłosił: „Do Ministerstwa Sprawiedliwości dotarła informacja, że to właśnie sędzia Justyna Koska-Janusz miała się wykazać wyjątkową nieudolnością i zupełnie nie radzić sobie z prowadzeniem bardzo prostej, choć głośnej sprawy, co było szeroko komentowane i krytykowane w mediach. […] Media obwiniały prowadzącą postępowanie Justynę Koskę-Janusz o pobłażliwość wobec oskarżonej i nieudolność w prowadzeniu sprawy”. Z takim uzasadnieniem została ona odwołana z Sądu Okręgowego.

Piątek 30 marca. Nagrody dla rządu w 2016 roku

Ministrowie rządu Beaty Szydło dostawali wysokie nagrody już w roku 2016. Jak informuje „Fakt” 23 ministrów otrzymało w sumie 84 nagrody. Przyznawane sobie przez rząd PiS w czterech ostatnich miesiącach 2016 roku premie wyniosły średnio ok. 6 000 zł miesięcznie.

Czwartek 29 marca. Były wiceminister finansów zatrzymany o 7 rano

Wiceminister finansów w latach 2008-2015 i były szef Służby Celnej, Jacek Kapica, został zatrzymany o siódmej rano przez CBA – poinformowało TVP Info. Po rewizji w jego mieszkaniu Kapicę przewieziono do prokuratury w Białymstoku. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki stwierdził tegoż ranka w radiu RMF FM, że chodzi o tzw. aferę hazardową i straty, jakie miał ponieść skarb państwa z tego powodu. „To pokazuje, że tak, jak prokuratura Zbigniewa Ziobro poważnie podeszła do przestępstw VAT-owskich – przygotowaliśmy specjalne przepisy, wprowadziliśmy nowe praktyki i uchroniliśmy skarb państwa przed wyciekiem dziesiątek miliardów złotych, tak tutaj chodzi o kwotę ponad 20 miliardów złotych […]” – powiedział. „Wiem, że materiał dowodowy w tej sprawie jest bardzo silny, bo dotyczy ponad 20 miliardów, które mieli tracić wszyscy obywatele” – ocenił Jaki.

Prokuratura postawiła byłemu wiceministrowi zarzuty „niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innych osób, w łącznej kwocie ponad 21 mld zł”. Jacek Kapica nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Po przesłuchaniu zwolniono go.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, iż „nie może dzisiaj wykluczyć, że [Kapica] był przedmiotem jakichś nacisków, które mogły właśnie zmierzać do tego, aby zaniechał swoich obowiązków i w konsekwencji skarb państwa poniósł tak ogromne straty”. W marcu 2017 roku prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie. Wznowiono je w grudniu 2017.

Czwartek 29 marca. Błaszczak: wypełniamy zadania, które zostały nam postawione

Minister obrony Mariusz Błaszczak zapytany w programie pierwszym Polskiego Radia skąd taki spadek notowań PiS [28 proc.] w ostatnim sondażu, czy może zaszkodziły nagrody w rządzie, odparł: „Może stąd, że to sondaż dla TVN. Być może. Oczywiście, przyjmujemy z pokorą wszystkie wyniki sondażu, pracujemy, pokazujemy, że konsekwentnie realizujemy program, który został poparty przez naród w 2015 roku, obniżyli[śmy] wiek emerytalny, wprowadziliśmy 500 plus, uszczelniliśmy ściągalność VAT-u, a więc ukróciliśmy te wszystkie nadużycia. […] A więc wypełniamy te wszystkie zadania, które zostały nam postawione. Natomiast rzeczywiście nie jesteśmy doskonali, popełniamy także błędy. Trzeba wyciągać wnioski z popełnianych błędów, no i pracować”.

Czwartek 29 marca. Bochenek wraca do pracy w rządzie

Gdy Mateusz Morawiecki objął urząd premiera, rzecznik prasowy rządu Beaty Szydło, Rafał Bochenek, pozostał na stanowisku podsekretarza stanu w Kancelarii Premiera. 12 marca Morawiecki ogłosił, że w ramach redukcji liczby wiceministrów posady straciło 17 z nich, w tym Bochenek. 17 dni później Rafał Bochenek wrócił do pracy w rządzie – został pełnomocnikiem ministra środowiska ds. organizacji COP24 (24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu). Sesja odbędzie się w grudniu 2018 roku w Katowicach – poinformowała „Rzeczpospolita”.

Środa 28 marca. Rzeczniczka MON przegrywa w sądzie

Rzeczniczka MON za czasów ministra Antoniego Macierewicza, Katarzyna Szymańska-Jakubowska, przegrała sprawę o zniesławienie w Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście wytoczoną jej przez Krzysztofa Bondaryka, Janusza Noska, Pawła Białka i Piotra Niemczyka – poinformowało OKO.press. W komunikacie z grudnia 2016 roku Szymańska-Jakubowska napisała: „Ministerstwo Obrony Narodowej zwraca uwagę, że coraz częściej pod pozorem dyskusji naukowej wypowiadają się byli funkcjonariusze służb odpowiedzialni za katastrofalny stan polskiego bezpieczeństwa, tolerowanie środowisk mafijnych wyrosłych ze Służby Bezpieczeństwa, inwigilację niepodległościowych partii politycznych, a nawet przestępczą działalność na rzecz obcych służb. Smutnym przykładem takiego działania była dyskusja zorganizowana 24 listopada 2016 roku w Collegium Civitas, w której wzięli udział byli funkcjonariusze podejrzewani o współpracę ze służbami wrogimi Polsce i NATO”. Sąd orzekł, iż słowa te stanowiły pomówienie. Wyrok ma zostać opublikowany na stronie internetowej MON.

Środa 28 marca. Śledztwo w sprawie pobicia działacza KOD w Radomiu umorzone

Prokuratura Rejonowa w Kozienicach, prowadząca śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez policję podczas demonstracji KOD w Radomiu 25 czerwca 2017, umorzyła śledztwo – poinformowała „Gazeta Polska Codziennie”. Poprzestano na postępowaniach wewnętrznych i karach dyscyplinarnych. Bojówki Młodzieży Wszechpolskiej pobiły wówczas uczestników pokojowej demonstracji KOD w rocznicę radomskiego Czerwca 1976 roku przy biernej postawie policji.

Środa 28 marca. Zmartwychwstanie według „GP”

„Gazeta Polska” na okładce swego świątecznego numeru poinformowała czytelników: „Polska zmartwychwstała!”.

Wtorek 27 marca. Morawiecki: są duże szanse na porozumienie z KE

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził w wPolityce.pl, że jest „poważna szansa na porozumienie” z Komisją Europejską w kwestii zmian w sądownictwie. „[…] Doceniam otwartość naszych partnerów, pana Jean-Claude'a Junckera, pana Fransa Timmermansa. To nie są jednak łatwe rozmowy, głównie z tego powodu, że strasznie ciężko jest zrozumieć ludziom z zachodniej Europy ten specyficzny stan, w jakim żyją społeczeństwa wychodzące z komunizmu. Ciężko im zrozumieć, co to jest postkomunizm, ciężko przyjąć, że dziedzictwo tego strasznego systemu wciąż jest obecne w naszym życiu społecznym, że źle pewne sprawy się ułożyły, w gospodarce, w sądownictwie. Że ktoś kontroluje przepływy kapitału, ktoś sędziów mianował, ktoś ukształtował pewne układy. I, że ludzie chcą to zmienić”.

Zdaniem premiera w Brukseli „dostrzeżono naszą proeuropejską postawę, gotowość wzięcia odpowiedzialności za zmiany w Unii. Mamy szansę stać się jednym z pięciu krajów Unii Europejskiej, które mogą współdecydować o kierunku europejskiej wspólnoty”.

Poniedziałek 26 marca. Kaczyński broni nagród dla rządu Szydło

„Ta cena jest znacząca, gorzka” – ocenił zaproponowane przez PiS pod wpływem krytyki Unii Europejskiej zmiany w ustawach o sądownictwie. „[…] Wzorujemy się na premierze Victorze Orbánie, który często musiał iść na przykre ustępstwa. Wolałbym oczywiście, by tak nie było, byśmy mogli pójść w reformach całą naprzód, tak jak zresztą to było w pierwszym uchwalonym projekcie ustaw sądowych, zawetowanych potem przez prezydenta. Ale okoliczności wewnętrzne, w tym wspomniane weto, i zewnętrzne, ułożyły się inaczej”.

W sprawie podjętej w Sejmie przez Beatę Szydło obrony nagród przyznanych sobie przez jej rząd prezes PiS powiedział: „Bardzo się cieszę, że wystąpiła w Sejmie i gratuluję jej tego. Z powodu ataku alergii nie mogłem tam być, ale chętnie bym tego wysłuchał, bo pamiętam, jak to się działo, kiedy była premierem. Wtedy od czasu do czasu ta spokojna, wyważona i dobra osoba tak troszkę pokazywała pazurki. I też przed tym wystąpieniem powiedziałem jej: pokaż, proszę, pazurki”. Jego zdaniem, tych nagród „trzeba bronić, bo nie można popadać w szaleństwo. W Polsce nielegalnie przejęto wielkie majątki, można to już od początku liczyć w bilionach. A tutaj mamy do czynienia z legalnymi nagrodami za ciężką pracę, dla ludzi, którzy z tymi zjawiskami przejmowania własności narodowej walczyli. […] To absolutnie nie jest żaden skandal”.

Poniedziałek 26 marca. Warzecha: Poczucie grzęźnięcia się wzmaga

Łukasz Warzecha przypomniał w „Do Rzeczy” o tzw. raporcie otwarcia, przedstawionym przez PiS w maju 2016 roku, który miał dowodzić „w jak straszliwym stanie Platforma Obywatelska i PSL zostawiły państwo. Panowało powszechne przekonanie, że za ujawnianymi rewelacjami pójdą postępowania prokuratorskie, a z czasem procesy. […] I co? I nic. O raporcie otwarcia wszyscy zapomnieli, prokuratura nie zabrała się do nikogo, kto się w nim pojawił”. Według publicysty „było to jedno z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć PiS – podliczamy, rozliczamy, oskarżamy – z którego nic nie wyszło”. Sprawa ugrzęzła. „Dzisiaj poczucie grzęźnięcia się wzmaga. Rząd Morawieckiego miał być nowym otwarciem, a wygląda, jakby zabuksował się i ugrzązł już na wstępie”.

;

Udostępnij:

Jan Skórzyński

Historyk i politolog, wykładowca Collegium Civitas. W PRL uczestnik ruchu opozycyjnego, jeden z założycieli Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Pracował w redakcjach „Przeglądu Katolickiego”, „Tygodnika Solidarność”, „Spotkań”, był zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” i szefem dodatku „Plus-Minus” (2000-2006). Jest redaktorem naczelnym pisma naukowego „Wolność i Solidarność”. Napisał m.in. „Rewolucję Okrągłego Stołu”, biografię Lecha Wałęsy, historię Komitetu Obrony Robotników, „Krótką historię Solidarności 1980-1989”. Ostatnio wydał „Nie ma chleba bez wolności. Polski sprzeciw wobec komunizmu 1956-1980”. Jego książki były trzykrotnie nominowane do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.

Komentarze