0:000:00

0:00

Konferencja Ambasadorów RP – zgromadzenie byłych przedstawicieli RP, którego celem jest analiza polityki zagranicznej, wskazywanie pojawiających się zagrożeń dla Polski i sporządzanie rekomendacji – zdecydowanie zareagowało na próbę ocenzurowania biografii Bronisława Geremka przez Instytut Pamięci Narodowej.

Chodzi o ingerencję dyrekcji Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w treść napisu na tablicy pamiątkowej, która 19 września ma zostać odsłonięta na zbiegu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej w Warszawie, na skwerze upamiętniającym Geremka. Dyrektor Adam Siwek z IPN jest zdania, że z inskrypcji należy wykreślić słowo "Europejczyk" oraz sformułowanie "współtwórca przemian demokratycznych" (miałoby zostać zastąpione sformułowaniem "aktywny uczestnik przemian").

Dyplomaci uznali ingerencję IPN za formę cenzury, "małostkową manipulację i za działanie haniebne". Przypomnieli, że Geremka "za życia nieudolnie i bezskutecznie starali się cenzurować komuniści, zakazując działalności publicznej, wstrzymując publikacje i zamykając w więzieniu".

W ocenie 32 byłych ambasadorów, dziś IPN postępuje podobnie i chce cenzurować dokonania Geremka nawet po jego śmierci.

Przeczytaj także:

Bronisław Geremek był wybitnym historykiem-mediewistą, profesorem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Kierował też Centrum Kultury Polskiej na Sorbonie w Paryżu i Katedrą Cywilizacji Europejskiej w Kolegium Europejskim w Natolinie. Wykładał na najlepszych światowych uczelniach.

Na początku lat 80. był jednym głównych ekspertów i doradców NSZZ "Solidarność". Internowany w stanie wojennym, a następnie w 1983 roku aresztowany. Odegrał ważną rolę w obradach Okrągłego Stołu. Po 1989 roku był posłem, jako polityk Unii Wolności, był orędownikiem wejścia Polski do Unii Europejskiej i NATO. W latach 1997-2000 pełnił funkcję Ministra Spraw Zagranicznych. Od 2004 do śmierci w 2008 roku zasiadał w Parlamencie Europejskim.

Publikujemy pełny tekst oświadczenia Konferencji Ambasadorów RP

Warszawa, 6 września 2018 r.

Oświadczenie Konferencji Ambasadorów RP

Skwer im. Bronisława Geremka

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w hołdzie Prof. Bronisławowi Geremkowi nastąpi 19 września w Warszawie. IPN domaga się usunięcia z niej stwierdzenia, że Pan Profesor był „współtwórcą demokratycznej Polski” i był prawdziwym „Europejczykiem”. Wielu z nas – niżej podpisanych – miało zaszczyt pracować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP w czasie, kiedy Bronisław Geremek był szefem polskiej dyplomacji i naszym przełożonym. Był niestrudzonym orędownikiem i promotorem odzyskania przez Polskę jej europejskiej tożsamości, w imieniu Polski złożył podpis pod naszą akcesją do NATO. Próbę ingerencji w treść tekstu uważamy za małostkową manipulację i za działanie haniebne. Za życia nieudolnie i bezskutecznie starali się cenzurować Go komuniści, zakazując działalności publicznej, wstrzymując publikacje i zamykając w więzieniu. IPN postępuje podobnie i chce cenzurować Jego dokonania nawet po śmierci. Póki żyją ci, którzy byli obecni, wiedzą i pamiętają, działania takie spotkają się ze stanowczym potępieniem.

Podpisy:

Jan Barcz - były ambasador w Austrii

Marcin Bosacki - były ambasador w Kanadzie

Iwo Byczewski - były ambasador w Belgii

Maria Krzysztof Byrski - były ambasador w Indiach

Mieczysław Cieniuch - były ambasador w Turcji

Tadeusz Diem - były ambasador w Kanadzie, Jugosławii oraz Serbii i Czarnogórze

Paweł Dobrowolski - były ambasador w Kanadzie i Cyprze

Grzegorz Dziemidowicz - były ambasador w Egipcie, Sudanie i Grecji

Urszula Gacek - była przedstawicielka RP przy Radzie Europy w Strasburgu

Marek Grela - były ambasador przy Unii Europejskiej

Andrzej Jaroszyński - były ambasador w Norwegii i w Australii

Maciej Klimczak - były ambasador w Łotwie

Michał Klinger - były ambasador w Grecji

Tomasz Knothe - były ambasador w Armenii

Maciej Kozłowski - były ambasador w Izraelu

Maciej Koźmiński - były ambasador na Węgrzech

Jerzy Kranz - były ambasador w Niemczech

Henryk Lipszyc - były ambasador w Japonii

Bogumił Luft - były ambasador w Rumunii i Mołdawii

Piotr Łukasiewicz - były ambasador w Afganistanie

Jacek Najder - były ambasador w Afganistanie, były stały przedstawiciel RP przy NATO

Anna Niewiadomska - była ambasadorka w Meksyku

Jerzy Maria Nowak - były ambasador w Hiszpanii, były stały przedstawiciel RP przy NATO

Piotr Nowina-Konopka - były ambasador przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim

Agnieszka Magdziak-Miszewska - była ambasadorka w Izraelu

Piotr Ogrodziński - były ambasador w Kanadzie

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - była ambasadorka w Federacji Rosyjskiej

Ryszard Schnepf - były ambasador w Urugwaju, Kostaryce, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych

Grażyna Sikorska - była ambasador w Czarnogórze

Tadeusz Szumowski - były ambasador w Australii, Irlandii i Indonezji

Andrzej Towpik - były stały przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych

Maria Wodzyńska-Walicka - była ambasadorka w Holandii

;

Udostępnij:

Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji Humboldta, prowadzi badania w Instytucie Maxa Plancka Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego w Heidelbergu.

Komentarze