Dziesięciopalczasty Morawiecki. Rozwijając wizje Polski w G20, lidera UE czy filaru NATO, premier nawet nie wspomniał o Rosji i Niemczech
Matejko_Sejm_w_Łęczycy_1182

Dziesięciopalczasty Morawiecki. Rozwijając wizje Polski w G20, lidera UE czy filaru NATO, premier nawet nie wspomniał o Rosji i Niemczech