0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Jakub Porzycki / Agencja GazetaJakub Porzycki / Age...

"Polska nie może dalej ograniczać praw seksualnych, reprodukcyjnych i prawa do zdrowia" napisali eksperci ONZ w komunikacie opublikowanym w czwartek 22 marca 2018.

Reakcji międzynarodowych na kolejną próbę zaostrzenia prawa aborcyjnego jest dużo więcej. List wzywający członków i członkinie polskiego parlamentu do wysłuchania głosu polskich kobiet i odrzucenia projektu "Zatrzymaj aborcję" podpisały 203 organizacje, m.in. z Albanii, Belgii, Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Nepalu czy Finlandii. "Ustawa ta jeszcze bardziej uniemożliwi kobietom, szczególnie tym ze środowisk mniej zamożnych oraz wiejskich, dostęp do bezpiecznej opieki aborcyjnej" - piszą (przeczytaj: Stanowisko_organizacji_miedzynarodowyc h_ws_projektu_zakazującego_aborcji).

Grupa europarlamentarzystów (wśród nich Michał Boni i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz z Polski) zaapelowała do Komitetu Polityki Społecznej i Rodziny, by podtrzymała polskie zobowiązania w dziedzinie praw człowieka i odrzuciła projekt "Zatrzymaj aborcję".

Solidarność wyraził Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim: "Stoimy za Wami murem i solidarnie w obliczu forsowania przez konserwatystów i biskupów drastycznego ograniczenia dostępu do aborcji. Będziemy kontynuować naszą walkę o podstawowe prawa i odrzucenie wszystkich propozycji, które sa szkodliwe dla zdrowia i wyboru kobiet".

ONZ: Wymuszanie donoszenia ciąży łamie prawa człowieka

„Grupa ekspertów ONZ wezwała polski parlament do odrzucenia projektu ustawy "Zatrzymaj aborcję", który będzie dyskutowany w tym tygodniu [prawdopodobnie będzie procedowany w kwietniu]. Projekt może poważnie zagrażać zdrowiu i życiu kobiet i naruszać międzynarodowe zobowiązania Polski w dziedzinie praw człowieka.

Grupa robocza Narodów Zjednoczonych ds. Dyskryminacji Kobiet wezwała polski parlament do odrzucenia projektu, który zakazałby aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu - co jest jednym z zaledwie trzech powodów do legalnego przerwania ciąży. Polska już obecnie ma jedno z najbardziej restrykcyjnych praw dotyczących przerywania ciąży w Europie.

Eksperci Narodów Zjednoczonych już kilka razy wysyłali do polskiego rządu komunikaty w związku z poprzednimi próbami ograniczenia dostępu do aborcji. Polski rząd odpowiedział na jedno z tych stanowisk w 2016, jednak nie odniósł się do ostatniego komunikatu ekspertów [z 30 stycznia 2018].

Eksperci zaznaczyli, że próby [zaostrzenia prawa aborcyjnego] mogą naruszyć równość kobiet, ich godność, autonomię i integralność cielesną, poprzez ograniczenie prawa do informacji, życia prywatnego i zdrowia, a także wystawienie kobiet na okrutne i nieludzkie traktowanie. Podkreślili, że wymuszanie donoszenia ciąży bez względu na okoliczności łamie prawa człowieka.

Eksperci nawołują parlament, by szanował prawo kobiet do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących ich ciał i funkcji reprodukcyjnych, które są fundamentem prawa do równości i prywatności i stanowią o fizycznej i psychologicznej integralności”.

Eksperci ONZ: Alda Facio, Elizabeth Broderick, Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane, Melissa Upreti, Chair-Rapporteur i członkowie Grupy Roboczej ds. Dyskryminacji Kobiet. Przy wsparciu specjalnego sprawozdawcy ds. przemocy wobec kobiet, Dubravki Šimonović.

GENEVA (22 March 2018) – A group of United Nations human rights experts has called on the Polish parliament to reject a new draft bill entitled “Stop Abortion” which will be debated this week and which risks causing serious damage to women’s health and lives, and violating Poland’s international human rights obligations.

The United Nations Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice has called on the Polish Parliament to reject a draft bill up for consideration this week that would ban abortion in situations where there is a severe fetal anomaly, one of only three legal grounds for termination of pregnancy available in a country that already has one of Europe’s most restrictive abortion laws.

UN human rights experts have already sent several communications to the Polish Government regarding past attempts to further restrict access to abortion, and the Government replied to one such communication in 2016, but has not addressed to the most recent communication sent by the experts.

The experts highlighted that these efforts risk damaging women’s equality, dignity, autonomy, and bodily integrity, restricting their access to information and their rights to a private life and to health, and exposing them to forms of cruel and inhuman treatment. They underlined that forced continuation of pregnancy in any circumstance violates a person’s human rights.

The experts urged the Parliament to respect the right of women to make autonomous decisions about their own bodies and reproductive functions, which are at the very core of their fundamental right to equality and privacy concerning intimate matters of physical and psychological integrity.

The UN experts: Alda Facio, Elizabeth Broderick, Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane,Melissa Upreti, Chair-Rapporteur and members of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice. Endorsed by the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Dubravka Šimonović.

W piątek 23 marca w Warszawie, a także w innych miastach w Polsce odbędą się protesty przeciwko ograniczaniu prawa do przerywania ciąży pod hasłem #CzarnyPiątek.

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze