Europejska Agencja Leków nie chce do Polski. Bo nie gwarantujemy praw osób LGBT, które pracują w Agencji
fot/ europarlament

Europejska Agencja Leków nie chce do Polski. Bo nie gwarantujemy praw osób LGBT, które pracują w Agencji