Bolesław Piecha twierdzi, że poza Brytyjczykami są narody, którym nie podoba się kierunek obrany przez Unię Europejską. Europoseł ma rację, jeśli chodzi o Francję, jednak myli się co do Włoch i Polski


Niezadowolenie społeczne z kierunku, w którym zmierza Unia wyraża nie tylko Wielka Brytania, to również Francja, to i Włochy, (...) Polska, które mówią o Unii Europejskiej jako o federacji suwerennych państw.

Bolesław Piecha, Program Pierwszy Polskiego Radia, „Sygnały Dnia” - 29/06/2016

Program Pierwszy Polskiego Radia, „Sygnały Dnia”

Fot. Julia Mafalda / Agencja Gazeta


półprawda. Półprawda. Eurosceptycyzm wzrasta, ale wciąż mniej jest zwolenników „Europy


Bolesław Piecha stwierdził, że wielu społeczeństwom nie podoba się to, w jakim kierunku zmierza Europa. Trudno zrozumieć, co dokładnie ma na myśli poseł. Przyjmujemy, że chodzi mu o niezadowolenie z funkcjonowania Unii Europejskiej. Oprócz Brytyjczyków największymi eurosceptykami są zdaniem Piechy Francuzi, Włosi, a nawet Polacy.

Czy Europejczycy chcą mniej władzy Brukseli? Ostatnio pytało Pew Research Center, jeszcze przed brytyjskim referendum zbadano opinię publiczną w 10 krajach UE (Polska, Węgry, Włochy, Szwecja, Holandia, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Grecja), wyniki  ukazały się w czerwcu.

Część kompetencji powinna wrócić z Brukseli do rządów narodowych – uznało 42 proc. badanych. Za wzmocnieniem Brukseli opowiedziało się 19 proc. badanych, a za pozostawieniem spraw „po staremu” – 27 proc. Oznacza to, że mniej osób chce wzmocnienia państw narodowych niż utrzymania status quo lub wzmocnienia Unii (w sumie 46 proc.). Nie jest to jednak przewaga znacząca.

Więcej władzy dla Brukseli czy rządów krajowych (w proc.)

 

A jak to wygląda w poszczególnych krajach?

39 proc. Francuzów chce powrotu części brukselskich uprawnień w ręce rządu, ale utrzymania status quo lub wzmocnienia Brukseli chce 55 proc. badanych.

We Włoszech opinie są zbliżone (choć mniej jest euroentuzjastów): 39 proc. chce ograniczenia władzy wspólnoty, 47 proc. chce zwiększenia władzy lub pozostawienia jej na takim samym poziomie. W Polsce również mniej badanych było zainteresowanych przywróceniem części kompetencji rządowi (38 proc) niż pozostawieniem ich Brukseli lub wzmocnieniem eurostolicy (48 proc.).

Część władzy powinna wrócić do rządów krajowych (poparcie dla twierdzenia w proc.)

 

Rozdział władzy powinien pozostać na tym samym poziomie lub Bruksela powinna być wzmocniona. Sumaryczne poparcie dla obu twierdzeń w proc.

 

Którzy Europejczycy są zadowoleni z Unii? Niekorzystną ocenę wystawili wspólnocie Francuzi. Jedynie 38 proc. badanych entuzjastycznie odnosili się do UE. Przeciwnego zdania było aż 61 proc. badanych.

Włochów okazali się bardziej prounijni: 58 proc. badanych było przychylnych Unii, 39 proc. – jej przeciwnych.

Poseł Piecha myli się co do nastrojów Polaków. Jesteśmy najbardziej euroentuzjastycznym społeczeństwem spośród przebadanych przez Pew Research Center. Dobrze ocenia Unię Europejską aż 72 proc. badanych. Jedynie 22 proc. było nieprzychylnych wspólnocie.

Przychylność wobec Unii Europejskiej (dane w proc.)

 

____

77 procent Polaków głosowałoby za pozostaniem w Unii Europejskiej. Sondaż IPSOS dla OKO.press.

____

Czy Europejczycy chcą, by Wielka Brytania pozostała w Europie? 70 proc. respondentów uznało opuszczenie Unii przez Brytyjczyków za niekorzystne. Jedynie 16 proc. badanych stwierdziło, że Brexit to korzystne rozwiązanie.

Analityk nierówności społecznych i rynku pracy związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, prekariusz, autor poczytnego magazynu na portalu Facebook, który jest adresowany do tych, którym nie wyszło, czyli prawie do wszystkich.
W OKO.press pisze o polityce społecznej i pracy.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!