Eutanazja, dobra śmierć. Czy prawo do godnego życia obejmuje też umieranie w godności?
Niedabyl: w Domu Pomocy Społecznej wykryto koronawirusa
CC domena publiczna

Eutanazja, dobra śmierć. Czy prawo do godnego życia obejmuje też umieranie w godności?